BNPP

Mededeelingen

Ondertitel:
Officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de Classis Tiel
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
14 nov. 1941-17 apr. 1942 (7, nr. 15-7, nr. 26) en 1 mei 1942-23 juni 1944* (1, nr. 1-3, nr. 5*)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken in de classis Tiel
Uitgever:
Fa. J. Pekelharing, Zaltbommel
Drukker:
Fa. J. Pekelharing, Zaltbommel
Plaats van Uitgave:
Zaltbommel
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
I
Formaat:
D
28 nov. 1941 (nr. 16): C
2 okt. 1942 (nr. 12): B
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,05 p/j
1 mei 1942 (nr. 1): ƒ1,25 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H.M. Ploeger (hoofd/eindredacteur): 14 nov. 1941-17 apr. 1942 (7, nr. 15-7, nr. 26)
H.M. Ploeger (samensteller): 1 mei 1942-23 juni 1944* (1, nr. 1-3, nr. 5*)
W.H. Bouwman: 14 nov. 1941 (7, nr. 15)
H. van Minnen: 14 nov. 1941-17 apr. 1942 (7, nr. 15-7, nr. 26) en 1 mei 1942-23 juni 1944* (1, nr. 1-3, nr. 5*)
Medewerkers:
K.J. Schaafsma: 14 nov. 1941-2 apr. 1943 (7, nr. 15-1, nr. 25)
de andere classis-predikanten
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Ons Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Tiel
het nummer van 14 nov. 1941 meldt: “in verband met de papiervoorziening is de uitgave van Ons Kerkblad gewijzigd in een mededelingenblad”
dit eerste nummer draagt als titel Mededeelingenblad, hetgeen in het vervolg verandert in Mededeelingen
het blad is uitsluitend verkrijgbaar voor leden van de Gereformeerde Kerken
het eerste nummer van dit periodiek van 14 nov. 1941 (7, nr. 15), eenmalig odt Mededeelingenblad, sluit in jaargang en volgnummer naadloos aan op het voorafgaande Ons Kerkblad, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerken in de classis Tiel
vanaf 1 mei 1942 start een nieuw jaargangnummer, hetgeen overigens niet wordt vermeld in het periodiek
dit duurt tot 14 apr. 1944 (de twee jaargangen hebben geen jaargangnummering, maar een rechte nummering van 1 tot 26)
op 28 apr. 1944 (3, nr. 1) wordt het jaargangnummer weer genoemd
met ingang van 24 juli 1942 (1, nr. 7) wordt de hoofdredacteur “samensteller” genoemd
het is niet bekend hoe lang het periodiek is verschenen, vermoedelijk tot aug. 1944, want in sep. 1944, werd Zaltbommel, waar de uitgever gevestigd was, ontruimd
Autopsie:
TUKOS: 14 nov. 1941-17 apr. 1942 (7, nr. 15-7, nr. 26)
1 mei 1942-23 juni 1944 (1, nr. 1-3, nr. 5)
ontbreekt: 9 juni 1944 (3, nr. 4)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-