BNPP

Mededeelingen aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
21 mrt. 1926-25 apr. 1926
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid, Amsterdam
Uitgever:
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid
Autopsie:
HDC: 21 mrt. 1926-25 apr. 1926
er zijn geen andere vindplaatsen ontdekt, waarschijnlijk is het niet verder verschenen
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-