BNPP

Mededeelingen van de Vereeniging voor Evangelisatie onder de Militairen in Nederlandsch Indië

Ondertitel:
Categorie:
III/zending
Verschenen:
zd 1897-1 sep. 1910
Eigenaar:
Vereeniging voor Evangelisatie onder de militairen in Nederlandsch-Indië
Uitgever:
Vereeniging voor Evangelisatie onder de militairen in Nederlandsch-Indië
Drukker:
Snelpersdruk Drukkerij Doorgangshuis Hoenderloo
1903: Typ. Weesinrichting Neerbosch
ook (zd): Drukkerij Doorgangshuis Hoenderloo
Plaats van Uitgave:
1903: Neerbosch
ook (zd): Hoenderloo
Frequentie:
(max.) 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
gratis
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
1 aug. 1911: va Mededeelingen van den Christelijke Militairen Bond voor Oost- en West-Indië
de nummering zodanig fragmentarisch dat deze in de beschrijving geheel is weggelaten
Autopsie:
HKI: 1897
1901, nr. 1
1903, nr. 2-1907, nr. 3
1908-1909, nr. 1
1909, nr. 4
1910, nr. 2, 3
RUL: 1897, nr. 4
1898, nr. 2, 3
1899, nr. 1, 3, 4
1900, nr. 1, 3
1901, nr. 1, 2
1902, nr. 1, 2, 3
1903, nr. 1, 2
15 apr. 1904-15 dec. 1904 (nr. 1-4)
15 feb. 1905-15 apr. 1905 (nr. 1-2)
15 apr. 1906
15 dec. 1906
15 apr. 1907-15 juli 1907 (nr. 1-2)
15 dec. 1908
1 mei 1909
1 sep. 1909
1 sep. 1910
HDC: 1898, nr. 1
1899, nr. 3, 4
1902, nr. 1
ontbreekt in totaal - uitgaande van 4 nummers per jaar: 1899, nr. 2
1900, nr. 2, 4
1901, nr. 3, 4
1902, nr. 4
aangezien er vaak minder nummers waren ontbreekt wellicht minder
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-