BNPP

Mededeelingen van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Groningen

Ondertitel:
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
nov. 1941-28 juli 1945 (zj, zn-zj, nr. 193)
Eigenaar:
Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Groningen
Uitgever:
16 juni 1945 (zj, nr. 187): Groninger Schrijfkamer, Groningen
Drukker:
stencilwerk
19 mei 1945 (zj, nr. 183): R. Hazewinkel Jzn’s Uitgevers Maatschappij NV, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
26 mei 1945 (zj, nr. 184): ƒ1,56 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
D. van Dijk: 30 sep. 1944*-28 juli 1945 (zj, nr. 151*-zj, nr. 193)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Groningsch Kerkblad, officieel orgaan der Gereformeerde Kerk van Groningen. va: Groningsch Kerkblad, officieel orgaan der Gereformeerde kerk van Groningen (vrijgemaakt), 1945-1965
Autopsie:
HDC: 30 sep. 1944-11 nov. 1944 (zj, nr. 151-zj, nr. 157)
20 jan. 1945-28 juli 1945 (zj, nr. 166-zj, nr. 193)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
C. Stam (red.): Belijnd verleden, Groningen 1988
Vindplaats:
-