BNPP

Mededeelingen van het Java-comité

Ondertitel:
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1862-1868
Eigenaar:
Nederlandsche Afdeeling van het Genootschap voor In- en Uitwendige Zending te Batavia
Uitgever:
H. Höveker, Amsterdam
Drukker:
H. Höveker, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
gratis
Foto's:
Tekeningen:
een enkele maal een pentekening van een persoon of een geografisch kaartje
Redactie:
Medewerkers:
J.C. Groenewegen (secretaris): 1862-1868
J.H. van der Linden (penningmeester): 1862-1868
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Geïllustreerd Zendingsblad voor het huisgezin
Autopsie:
HKI: 1865-1868
TUKOS: 1862-1868
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-