BNPP

Mededeelingen vanwege het Comite tot Voorziening in de Godsdienstige Behoeften van de Gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauer-eilanden

Ondertitel:
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1906-1918
Eigenaar:
Comité tot Voorziening in de Godsdienstige Behoeften van de Gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauer Eilanden
Uitgever:
Comité tot Voorziening in de Godsdienstige Behoeften van de Gevestigde Inlandsche Protestantsche Christengemeenten op de Sangi- en Talauer Eilanden
Drukker:
1910, nr. 8: Electrische Drukkerij D. van Sijn & Zoon, Rotterdam (alleen in dit nummer vermeld)
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
onregelmatig éénmaal of meermalen p/j
Omvang:
II
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
oi Maandblad der samenwerkende zendingscorporaties
Autopsie:
RUL: 1906- 1914 (nr. 2-nr. 16)
ontbreekt nr. 14 (1912 of 1913)
de andere vindplaatsen leveren niet meer op
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-