BNPP

Mededelingenblad

Ondertitel:
van de Unie van Baptistengemeenten
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
14 mei 1943-jan. 1945 (nr. 1-nr. 70) en feb. 1945-mrt. 1945 (zn-zn)
Eigenaar:
Unie van Baptistengemeenten
Uitgever:
Unie van Baptistengemeenten, Nieuw Weerdinge
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Nieuw Weerdinge
Frequentie:
1 x p/w
feb. 1945 (zn): 1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
ca. 1200
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
F.E. Huizinga: 14 mei 1943-mrt. 1945 (nr. 1-zn)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Christen (I)
va Weekblad De Christen
door hetgeen tegenwoordig aangeduid wordt als de Unie van Baptistengemeenten zijn vanaf 1882 tot 2006 een zestal bladen uitgegeven: De Christen, 1882-1942 en 1945, hier aangeduid als De Christen I
Mededelingenblad (van de Unie van Baptistengemeenten), 1942-1945
Weekblad De Christen, 1945-1953
De Christen, 1953-1970, hier aangeduid als De Christen II
DC, 1970-1992
De Christen, 1992-2006, hier aangeduid als De Christen III
Autopsie:
Utrechts Archief: 14 mei 1943-jan. 1945 (nr. 1-nr. 70) en feb. 1945-mrt. 1945 (zn-zn)
Achtergrond:
Baptist
Literatuur:
-
Vindplaats:
-