BNPP

De Morgenster

Ondertitel:
Ik ben het licht der wereld (Joh. 8:12)
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1 jan. 1864-28 dec. 1866 (1, nr. 1-3, nr. 52)
Eigenaar:
Vereeniging tot verspreiding van godsdienstige blaadjes, Utrecht
Uitgever:
Vereeniging tot verspreiding van godsdienstige blaadjes, Utrecht
Drukker:
Snelpersdruk Kemink en Zoon, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 4,00 p/j, ƒ 4,50 p/j fpp
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
VUA: 1864, nr. 2, 18-40
1865, nr. 27, 29-50
1866 cpl
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-