BNPP

Musica pro Deo

Ondertitel:
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
jan/feb. 1969-nov/dec. 1984 (zj, nr. 1-zj, nr. 6)
Eigenaar:
de Commissie voor de Kerkmuziek van de Nederlandse Hervormde Kerk
Uitgever:
de Commissie voor de Kerkmuziek van de Nederlandse Hervormde Kerk
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/2m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
1978: ca. 4.000
Prijzen:
gratis
1976: richtlijn voor kerkvoogdijen ƒ25,00 p/j, voor lezers ƒ10,00 p/j
1980: richtlijn voor kerkvoogdijen ƒ35,00 p/j, voor lezers ƒ15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
F.Mehrtens (eindredacteur): jan/feb. 1969-juni/juli/aug. 1975 (zj, nr. 1-zj, nr. 3)
J. v.d. Werf (eindredacteur): sep/okt. 1975-mrt./apr. 1979 (zj, nr. 4-zj, nr. 2)
E. Westra (secretaris): mei/juni 1979-jan./feb. 1981 (zj, nr. 3-zj, nr. 1)
H. Uijtenbogaardt: nov./dec. 1979-nov./dec. 1984 (zj, nr. 6-zj, nr. 6)
G. van Schoonhoven: medio 1983
Medewerkers:
Speciale nummers:
bijlagen in de vorm van muziek
Bibliografische gegevens:
artikel sep./okt. 1984 (zj, nr. 5): in het kader van het Samen-Op-Weg zijn met de kerkmuziek van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, wordt gezocht naar een oplossing voor de uitgave van een blad als Musica pro Deo, maar voorlopig blijft het blad formeel uitgegeven door de Commissie van de kerkmuziek van de Nederlandse Hervormde kerk
sgm: Eredienst
tijdschrift voor liturgie en oi: Eredienstvaardig
Autopsie:
KB: jan./feb. 1978-nov./dec. 1984 (zj, nr. 1-zj, nr. 6)
ontbreekt: jan./feb. 1979 (zj, nr. 1)
KDC: jan./feb. 1978-nov./dec. 1984 (zj, nr. 1-zj, nr. 6)
ontbreekt: 1978 (zj, nr. 1-5)
1979 (zj, nr. 1)
VUA: jan/feb. 1969-nov/dec. 1984 (zj, nr. 1-zj, nr. 6)
ontbreekt: juli/aug. 1973 (zj, nr. 4)
nov/dec. 1979 (zj, nr. 6)
juli/aug. 1980 (zj, nr. 4)
mrt/apr. en mei/juni 1981 (zn, nr. 3 en 4)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-