BNPP

De Nijmeegsche Kerkbode

Ondertitel:
1 jan. 1904: Orgaan van de Vereeniging voor Evangelisatie en van de afdeling van den Christelijk-Nationale Werkmansbond
4 juni 1904: Orgaan Vereniging voor Evangelisatie
Categorie:
III/opinie
Verschenen:
3 okt. 1896-1917 (nr. 1-zj, zn)
Eigenaar:
Vereeniging voor Evangelisatie later genoemd: Centrale Vereeniging voor Rechtzinnige Hervormde belangen
Uitgever:
B. de Graaf Azn, Nijmegen
Drukker:
B. de Graaf boekdrukkerij, Nijmegen
Plaats van Uitgave:
Nijmegen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
18 dec. 1897 (nr. 64): C
4 apr. 1903 (nr. 340): D
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,40 p/j, ƒ 1,80 p/j fpp
1907: werklieden: ƒ 0,80 p/j
10 feb. 1917: ƒ 1,60 p/j, ƒ 2,00 p/j fpp, minvermogenden: ƒ 0,80 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
E.A.G. van Hoogenhuijze: 18 dec. 1897-5 okt. 1907 (nr. 64-zn)
A. Pijnacker Hordijk: 18 dec. 1897-1917 (nr. 64-zn)
J.R. Slotemaker de Bruïne: 18 dec. 1897-12 okt. 1907 (nr. 64-zn)
J. Ossewaarde: 15 juni 1907-1917 (zn-zn)
P.J. Couvée: 18 jan. 1908-1917 (zn-zn)
J.G. Schröder: 27 juni 1908-16 jan. 1915 (zn-zn)
C.A. Stellwag: 22 jan. 1916-1917 (zn-zn)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
18 feb. 1897 (nr. 20): bijvoegsel over "Zeemansbond"
9 sep. 1898 (nr. 101): Wilhelminafeesten Nijmegen
Bibliografische gegevens:
va: Zondagsbode voor Nijmegen en omstreken: orgaan van de vereeniging voor Evangelisatie
Autopsie:
Gemeentearchief Nijmegen: 1896-1897 (1, nr. 1-2, nr. 63)
Inventaris van de archieven van den Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente te Nijmegen: 1898-1917 (3-22)
Achtergrond:
Conf
Literatuur:
-
Vindplaats:
-