BNPP

Ons Kerkblad

Ondertitel:
orgaan van de classis Utrecht der Christelijke Gereformeerde Kerk
4 mei 1956 (11, nr. 16): Orgaan van de classis Utrecht der Christelijke Gereformeerde Kerken
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
5 okt. 1945-heden=8 feb. 2002 (1, nr. 1-57, nr. 9)
Eigenaar:
Classis Utrecht der Christelijke Gereformeerde Kerken
Uitgever:
Classis Utrecht der Christelijke Gereformeerde Kerken, Utrecht
Drukker:
1 mei 1981 (36, nr. 15): Drukkerij Holland, Alphen a/d Rijn
12 okt. 2001 (57, nr. 1): De Schatkamer, Rumpt
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
II
12 okt. 2001 (57, nr. 1): III
Formaat:
22 mrt. 1946 (1, nr. 13): C
4 mei 1956 (11, nr. 16): D
12 okt. 2001 (57, nr. 1):B
Oplage:
Prijzen:
22 mrt. 1946 (1, nr. 13): ƒ3,00 p/j
9 okt. 1953 (9, nr. 1): ƒ3,50 p/j
13 okt. 1961 (17, nr. 1): ƒ4,50 p/j
7 nov. 1975 (31, nr. 3): ƒ17,00 p/j
6 okt. 1978 (34, nr. 1): ƒ22,00 p/j
1 mei 1981 (36, nr. 15): ƒ30,00 p/j
10 okt. 1986 (42, nr. 1): ƒ39,00 p/j
18 jan. 1991 (46, nr. 7): ƒ43,50 p/j
13 sep. 1996 (51, nr. 22): ƒ62,00 p/j
1 sep. 2000 (55, nr. 21): ƒ74,00 p/j
8 feb. 2002 (57, nr. 9): € 31,76 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
P. de Smit: 5 okt. 1945-31 dec. 1953 (1, nr. 1-9, nr. 7)
M. Holtrop: 5 okt. 1945-5 apr. 1946 (1, nr. 1-1, nr. 14)
J. Jongeleen: 29 apr. 1946-28 nov. 1947 (1, nr. 15-3, nr. 5)
I. de Bruyne: 30 mei 1946-30 dec. 1955 (1, nr. 18-11, nr. 7)
B.J. Oosterhoff: 14 okt. 1949-? (5, nr. 1-?)
B. Bijleveld: 15 jan. 1954-22 juli 1960 (9, nr. 8-15, nr. 22)
K.G. van Smeden: 15 jan. 1954-3 juli 1959 (9, nr. 8-14, nr. 20)
C. Verhage: 17 juli 1959-?(14, nr. 21-?)
F. Bakker: 14 okt. 1960-? (16,1-?)
P. Beekhuis: 30 aug. 1974*-21 mrt. 1975 (29, nr. 23*-30, nr. 12)
P. Beekhuis (eindredacteur): 4 apr. 1975-3 apr. 1981 (30, nr. 13-36, nr. 13)
J. Kruis: 4 apr. 1975-3 apr. 1981 (30, nr. 13-36, nr. 13)
J. Kruis (secretaris): 17 apr. 1981-12 okt. 1984 (36, nr. 14-39, nr. 23)
D.J. van Vuuren: 17 apr. 1981-21 mrt. 1986 (36, nr. 14-41,nr. 12)
W.W. Nijdam: 26 okt. 1984-2 juni 1995 (39, nr. 24-50, nr. 16)
W.W. Nijdam (eindredacteur):16 okt. 1992-14 okt. 1994 (48, nr. 2-50, nr. 1)
B. de Romph: 4 apr. 1986-28 okt. 1994 (41, nr. 13-50, nr. 2)
B. de Romph (eindredacteur): 28 okt. 1994-9 feb. 2001 (50, nr. 2-56, nr. 8)
H.D. Rietveld (eindredacteur): 30 okt. 1987-19 juni 1992 (43, nr. 3-47, nr. 16)
G.P.M. van der Linden: 16 juni 1995-9 feb. 2001 (50, nr. 17-56, nr. 8)
A.K. Wallet: 16 okt. 1992-8 okt. 1999 (48, nr. 2-55, nr. 1)
L.C. Buijs: 22 okt. 1999-9 feb. 2001 (55, nr. 2-56, nr. 8)
J. Groenleer: 23 feb. 2001-heden (56, nr. 9-57, nr. 9)
A.W. Overwater: 23 feb. 2001-heden (56, nr. 9-57, nr. 9)
B.L.C. Aarnoudse (eindredacteur):23 feb. 2001-heden (56, nr. 9-57, nr. 9)
Medewerkers:
“alle classispredikanten”
na 8 nov. 1963 (19, nr. 3) niet meer genoemd
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv De Stichtsche Kerkbode, Orgaan van de Classis “Utrecht” der Christelijke Gereformeerde kerk
Autopsie:
DCGK: okt. 1945-sep. 1948 (1-3)
okt. 1949-sep. 1959 (5-14) waaraan ontbreekt 18 aug. 1950 (5, nr. 23)
10 jan. 1958 (13, nr. 8)
21 nov.1958-5 dec. 1958 (14, nr. 4-14, nr. 5)
1 mei 1981-8 feb. 2002 (36, nr. 15-57, nr. 9) waaraan ontbreekt: 36, nr. 18-36, nr. 22
de losse nummers: 13 okt. 1961 (17, nr. 1)
13 apr. 1962 (17, nr. 14)
17 aug. 1962-31 aug. 1962 (17, nr. 22-23)
16 aug. 1963 (18, nr. 22)
8 nov. 1963 (19, nr. 3)
8 juni 1979 (34, nr. 18)
KB: 30 aug. 1974-25 sep. 1981 (29, nr. 23-36, nr. 24)
ontbreekt: 14 mei 1976 (31, nr. 16)
8 juni 1979 (34, nr. 18)
14 dec. 1979-28 dec. 1979 (35, nr. 6, 7)
in totaal ontbreekt: okt. 1948-okt. 1949 (4)
okt. 1959-aug. 1974 (15-29)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-