BNPP

Ons Maandblaadje

Ondertitel:
Orgaan ter bevordering van den Christelijken Vereenigingsarbeid te Alkmaar
1 apr. 1930 (4, nr. 3): Orgaan voor het Gemeente-en Vereenigingsleven der Orthodox-Hervormden te Alkmaar
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
feb. 1927-feb. 1933* (1, nr. 1-7, nr. 2*)
Eigenaar:
Chr. Jongelings-Vereeniging “Zacheüs-Alkmaar
1 apr. 1930 (4, nr. 3): Orthodoxe kring in de Ned.Herv.Gemeente te Alkmaar
Uitgever:
Chr. Jongelings-Vereeniging “Zacheüs-Alkmaar
1 apr. 1930 (4, nr. 3): Ds. A. Verwaal en Ds. H.J. Hak van de Orthodoxe kring in de Ned.Herv.Gemeente te Alkmaar
Drukker:
1 apr. 1930 (4, nr. 3): Handelsdrukkerij, Boekbinderij G. Broekstra, Alkmaar
Plaats van Uitgave:
Alkmaar
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 0,60 p/j, losse nummers ƒ 0,05
1 apr. 1930 (4, nr. 3): ƒ 0,75 p/j (abonnement buiten Almaar ƒ 0,85 p/j)
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
T.J. Grootenhuis: 1 mrt. 1927-1 mrt. 1930 (1, nr. 2-4, nr. 2)
A. Verwaal: 1 apr. 1930-juni 1931 (4, nr. 3-5, nr. 6)
H.J. Hak: 1 apr. 1930-feb. 1933* (4, nr. 3-7, nr. 2*)
J.H.W. Warmers: nov. 1932-feb. 1933* (6, nr. 11-7, nr. 2*)
Medewerkers:
A. Verwaal: 1 mrt. 1927-1 mrt. 1930 (1, nr. 2-4, nr. 2)
H.J. Hak: 1 mrt. 1927-1 mrt. 1930 (1, nr. 2-4, nr. 2)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
onbekend of het periodiek langer is verschenen
Autopsie:
HDC: 1 mrt. 1927 (1, nr. 2)
27 aug. 1927 (1, nr. 8(moet 7 zijn))
1 juli 1928 (2, nr. 6)
1 feb. 1930 (4, nr. 1)
1 apr. 1930 (4, nr. 3)
1 juni 1930 (4, nr. 5)
1 nov. 1930 (4, nr. 10)
feb. 1931 (5, nr. 2)
mrt. 1931 (5, nr. 3)
mei 1931 (5, nr. 5)
juni 1931 (5, nr. 6)
mrt. 1932 (6, nr. 3)
mei 1932 (6, nr. 5)
aug. 1932 (6, nr. 8)
nov. 1932 (6, nr. 11)
feb. 1933 (7, nr. 2)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GBNHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-