BNPP

de Samenbinder

Ondertitel:
weekblad voor de Nederduitsch Hervormde gemeenten benoorden het Y
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
ca. dec. 1927-1929
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
Formaat:
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
wordt vermeld in Picarta, waar ook de laatste verschijning als 192x wordt aangeduid
met het oog op het overzicht wordt hiervoor het jaar 1929 aangehouden
Autopsie:
er zijn geen nummers gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-