BNPP

Schijnwerper op Zuid-Amerika

Ondertitel:
Zendingswerk van de Gereformeerde Kerken van Friesland
Categorie:
III/zending
Verschenen:
jan. 1972-dec. 1990 (1, nr. 1-18, nr. 6)
Eigenaar:
Zendingswerkgroep Friesland
Uitgever:
Zendingswerkgroep Friesland
jan. 1973 (4, nr. 10): Zendingsbureau van de Gereformeerde Kerken in Friesland, Leeuwarden
nov. 1974 (5, nr. 16): Zuid-Amerika-orgaan van de Gereformeerde Zending, Leeuwarden
mei 1984 (12, nr. 5):Zuid-Amerika-orgaan van de Gereformeerde Zending, Leusden
Drukker:
Zendingscentrum, Leusden
jan. 1986 (14, nr. 1): Friesch Dagblad Offset
Plaats van Uitgave:
Leusden
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
18.000
Prijzen:
ƒ1,00 p/j
feb. 1976 (6, nr. 1): ƒ1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Zendingswerkgroep Friesland (Trieneke van der Heide, Dick Offringa, Piet Gilhuis): jan. 1972-dec. 1990 (1, nr. 1-18, nr. 6)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Schijnwerper op Kebumen, Purworedjo, Argentinië
va Latijns-Amerika dichterbij
Autopsie:
HKI: feb. 1982 (11, nr. 1)
dec. 1983 (12, nr. 6)
mrt. 1984-dec. 1990 (13, nr. 1-18, nr. 6)
PBF: jan. 1973-dec. 1990 (4, nr. 10-18, nr. 6)
er zijn geen andere nummers gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-