BNPP

Soemba

Ondertitel:
maandblad ten dienste der Zending op het eiland Soemba
Categorie:
III/zending
Verschenen:
juli 1924 -apr. 1931 (nr. 1-nr. 10)
Eigenaar:
Kerken van de drie noordelijke provinciën van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Uitgever:
fa. Stoter en Snoek, Hoogeveen
okt./nov. 1926 (nr. 4/5): Drukkerij “De Motor” Sneek
Drukker:
fa. Stoter en Snoek, Hoogeveen
okt./nov. 1926 (nr. 4/5): Drukkerij “De Motor” Sneek
Plaats van Uitgave:
Hoogeveen
okt./nov. 1926 (nr. 2/3): Sneek
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,00 p/j fpp
Foto's:
ja
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
J. Lugtigheid: jul. 1924-apr. 1931 (nr. 1-nr. 10)
W. van Dijk: aug. 1930-apr. 1931 (nr. 2-nr. 10)
P.J. Lambooy: aug. 1930-apr. 1931 (nr. 2-nr. 10)
Medewerkers:
Zendingsarbeiders op Soemba: jul. 1924 - apr. 1931 (nr. 1 - nr. 10)
Speciale nummers:
feb./mrt. 1927 (nr. 8/9): 25-jarig jubileumnummer
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
TUKOS cpl
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-