BNPP

De Tjigelam-bode

Ondertitel:
orgaan van de afdeeling ‘s-Gravenhage der Nederlandsche Zendingsvereeniging
Categorie:
III/zending
Verschenen:
apr. 1912-dec. 1915 (1, nr. 1-4, nr. 9)
Eigenaar:
Afdeeling ‘s-Gravenhage der Nederlandsche Zendingsvereeniging, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Afdeeling ‘s-Gravenhage der Nederlandsche Zendingsvereeniging, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Electrische Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van G.H. v.d. Boom, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
112 (jan. 1914)
Prijzen:
leden van de Vereeniging gratis
anderen ƒ0,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
W. Jonker jr: apr. 1912-dec. 1915 (1, nr. 1-4, nr. 9)
J.M. Jalink: apr. 1912-dec. 1915 (1, nr. 1-4, nr. 9)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
oi De Zendingsbode voor Tjiandoer en Tjigelam
Autopsie:
RUG: apr. 1912-dec. 1915 (1, nr. 1-4, nr. 9)
ontbreekt: 1, nr. 7, 9, 10, 11, 12
2, nr. 7
3, nr. 8, 9, 10, 11
4, nr. 1, 5, 6, 7
er zijn geen andere vindplaatsen
Achtergrond:
NZV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-