BNPP

Triangel

Ondertitel:
Periodiek van het Studentenpastoraat Wageningen
Categorie:
III/categoraal
Verschenen:
najaar 1978-heden=juli 1997 (1, nr. 1-19, nr. 11)
Eigenaar:
Studentenpastoraat, Wageningen
Uitgever:
Studentenpastoraat, Wageningen
Drukker:
Centrale Offsetdrukkerij Pudoc, Wageningen
mei 1986 (8, nr. 6)
Ernsting, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Wageningen
Frequentie:
5 x p/j
1981 (4): 6 à 7 x p/j
1994 (17): 11 x p/j
Omvang:
I
1981 (4): II
Formaat:
B
Oplage:
ca. 600
Prijzen:
gratis
mrt. 1986 (8, nr. 5): ƒ12,50 p/j, losse nummers ƒ2,50
mrt. 1993 (16, nr. 7): ƒ17,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.H. Diepersloot: najaar 1978-sep. 1980 (1, nr. 1-3, nr. 1) en dec. 1986-nov. 1988 (9, nr. 3-11, nr. 2) en sep. 1990-heden (13, nr. 1-19, nr. 11)
P.J. van Middelaar: najaar 1978 (1, nr. 1) en sep. 1982-sep. 1986 (5, nr. 1-9, nr. 1)
E.D.J. de Jongh: najaar 1978 (1, nr. 1) en jan. 1981-mei 1982 (3, nr. 3-4, nr. 7)
Theo Zandstra: 1978-1982 (1, nr. 2-4, nr. 7)
Pieter van der Zaag: 1978-1982 (1, nr. 2-4, nr. 7)
John van Bracht: 1978-sep. 1980 (1, nr. 2-3, nr. 1)
Jan Klaver: 1978-1979 (1, nr. 2-2, nr. 2)
Aart de Hoed: 1978-1982 (1, nr. 4-4, nr. 7)
Rogier van Beusekom: 1978-1979 (1, nr. 4-2, nr. 3)
Arend Jan van Bodegom: 1979-1983 (2, nr. 3-6, nr. 4)
Arjen Bosch (tekenaar): 1980-1981 (2, nr. 5-3, nr. 5)
Harry Wijnhoven: 1980-1984 (3, nr. 3-7, nr. 2)
Franke Toornstra: 1981-1982 (3, nr. 5-4, nr. 7)
Marianne Backx: sep. 1981-sep. 1983 (4, nr. 1-6, nr. 1)
Hans Dommershuizen: 1981-1983 (4, nr. 3-5, nr. 4)
Jan Haverkamp: sep. 1982-1987 (5, nr. 1-9, nr. 4)
Wim Ridder: sep. 1982-juni 1987 (5, nr. 1-9, nr. 7)
Sita van der Veer: sep. 1982-1985 (5, nr. 1-7, nr. 4)
Aad Vollebregt: 1982-sep. 1983 (5, nr. 2-6, nr. 1)
Johan Burger: 1983-1986 (5, nr. 5-8, nr. 4)
Carine Coehoorn: 1983-1986 (5, nr. 5-9, nr. 3)
Karin Fortuin: 1984-1987 (6, nr. 5-9, nr. 4)
Ini Ponger: 1984-1985 (6, nr. 5-7, nr. 4)
Marijke Domburg: 1984-1987 (7, nr. 3-10, nr. 2)
Hykina Booij: feb. 1985-sep. 1985 (7, nr. 5-8, nr. 1)
Harry van Dijk: feb. 1985-juni 1986 (7, nr. 5-9, nr. 7)
Theo van Drunen: 1985-juni 1987 (8, nr. 2-10, nr. 7)
Luuk Schouten: 1986-1990 (8, nr. 6-12, nr. 5)
Karen Meijer: 1986-1987 (9, nr. 2-9, nr. 6)
Jeanette Plokker: 1987-1990 (9, nr. 5-13, nr. 2)
Ninet van Driesten: 1987-1989 (9, nr. 7-11, nr. 4)
Kuntina Flach: sep. 1987-juni 1990 (10, nr. 1-12, nr. 7)
Marijke van der Heiden: 1987-1991 (9, nr. 6-13, nr. 4)
Pieter van der Vorm: 1986-1989 (9, nr. 3-12, nr. 3)
Lideweij Bakker: sep. 1987 (10, nr. 1)
Wietske Amidt: 1988-1990 (11, nr. 2-12, nr. 5)
Gerard Verweij: 1988-1991 (11, nr. 2-14, nr. 3)
Iepie Kroese: 1989-juni 1990 (11, nr. 7-12, nr. 7)
Bram Verkerke: juni 1989-1990 (11, nr. 7-13, nr. 3)
René Wasseveld: 1990-juni 1991 (13, nr. 2-13, nr. 7)
Jeroen Boland: 1991-1991 (13, nr. 4-14, nr. 3)
Evelien van Dijk: 1991-1994 (13, nr. 6-15, nr. 4)
Mariel Hylkema: 1991-juli 1994 (14, nr. 3-16, nr. 11)
Eeke Anne de Ruig: 1992-mrt. 1997 (14, nr. 4-19, nr. 7)
Bas Schrauwen: 1992-juli 1994 (14, nr. 4-16, nr. 11)
Corina Ros: 1992-juli 1994 (14, nr. 4-16, nr. 11)
Leonard Osté: 1992-juli 1994 (14, nr. 4-16, nr. 11)
Gerard van der Torren: juni 1992-1993 (14, nr. 7-15, nr. 4)
Anja Borger: okt. 1993-mei 1995 (16, nr. 2-17, nr. 10)
David Berkhof: sep. 1994-juli 1997 (17, nr. 1-19, nr. 11)
Hermine Kielich: sep. 1994-1995 (17, nr. 1-17, nr. 8)
Arjan Zuidhof: sep. 1994-juli 1996 (17, nr. 1-18, nr. 11)
André de Jong: juni 1995-juli 1997 (17, nr. 10-19, nr. 11)
René van den Einde: sep. 1995-juli 1997 (18, nr. 1-19, nr. 11)
Elsje Oosterkamp: 1996-juli 1997 (18, nr. 9-19, nr. 1)
Renate leopold: nov. 1996-juli 1997 (19, nr. 3-19, nr. 11)
Gijs Schilthuis: mei 1997-juli 1997 (19, nr. 9-19, nr. 11)
Medewerkers:
Speciale nummers:
4, nr. 4: Verslag reis Oost-Duitsland okt. 1981
18, nr. 10: Ethiek
19, nr. 3: Godsbeelden
Bibliografische gegevens:
voor wat betreft de zittingsperiode van de redactie is meestal verzuimd de maand van aan- en aftreden te noteren
Autopsie:
KUN: najaar 1978-juli 1997 (1, nr. 1-19, nr. 11)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-