BNPP

Van recht en genade

Ondertitel:
1973 (20): prekenserie
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
jan. 1954-dec. 1985 (1, nr. 1-30, nr. 12)
Eigenaar:
Uitgeverij De Banier BV, Utrecht
Uitgever:
Uitgeverij De Banier BV, Utrecht
Drukker:
Uitgeverij De Banier BV, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
vanaf 1966 (13): ook 1 x p/j
1973 (20): 1 x p/j
Omvang:
III
1973 (20): II
Formaat:
B
Oplage:
losse uitgave 800 à 900, jaarlijkse uitgave 400 à 600
Prijzen:
1979 (26): ƒ25,00 p/j
1984 (29): ƒ27,50 p/j
losse maandelijkse nummers ƒ2,00 à ƒ3,00 plus verzendkosten
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
preken van predikanten uit Hervormd-Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde kring
va Van genade en recht, prekenserie
deze voortzetting verschijnt echter jaarlijks in één aflevering van 12 preken en het is derhalve geen periodiek meer in de zin van deze bibliografie
niet verschenen in 1981 en 1982 (1980 is jaargang 27 en 1983 is jaargang 28)
titelblad jaargang 29 vermeldt abusievelijk “Recht en Genade”
Autopsie:
TUKBW: 1954 (1)
1958 (5)
1971-1984 (18-29)
Theologische School der gereformeerde Gemeenten Rotterdam cpl
Achtergrond:
GBNHK/CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-