BNPP

Vrije Universiteitsblad

Ondertitel:
Maandelijksche Mededeelingen. Orgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
sep./okt. 1947 (nr. 129/130): Maandelijkse Mededelingen. Orgaan van de Vereniging voor Hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag
juni 1951 (nr. 172): Orgaan van de Vereniging voor Hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag
feb. 1966 (31, nr. 2): Orgaan van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Categorie:
IV/instelling
Verschenen:
nov. 1934-dec. 1968 (nr. 25-33, nr. 11), niet verschenen van juli 1942-aug. 1946
Eigenaar:
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
sep./okt. 1947 (nr. 129/130): Vereniging voor Hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag
feb. 1966 (31, nr. 2): Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag
Uitgever:
G.F. Hummelen’s Boekhandel en Electrische Drukkerij NV, Assen
Drukker:
G.F. Hummelen’s Boekhandel en Electrische Drukkerij NV, Assen
jan. 1947 (nr. 121): Drukkerijen Ellerman Harms, Amsterdam
juni 1959 (nr. 261): Drukkerij NV De Graafschap, Aalten
aug. 1963 (28, nr. 7): NV Grafisch Bedrijf De Graafschap, Aalten
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
nov. 1936 (49): III
sep. 1946 (nr. 117): I
jan. 1949 (nr. 144): II
feb. 1951 (nr. 167/168): I
jan. 1958 (nr. 245): II
jan. 1960 (nr. 267): III
jan. 1961 (nr. 278): II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
juni 1935 (nr. 32): ƒ1,00 p/j
jan. 1947 (nr. 121): ƒ5,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
T. Ferwerda: jan. 1938-mei 1941 (63-nr. 103)
F.W. Grosheide: jan. 1938-sep. 1953 (nr. 63-nr. 197)
G.H.A. Grosheide: jan. 1938-okt. 1956 (nr. 63-nr. 230)
B. Faber: jan. 1938-dec. 1960 (nr. 63-nr. 277)
D. Nauta: mrt. 1949-okt. 1953 (nr. 146-nr. 198)
D. Nauta (eindredacteur): nov. 1953-sep. 1967 (nr. 199-32, nr. 8)
H. Smitskamp: nov. 1953-dec. 1959 (nr. 199-nr. 266)
J. Waterink: nov. 1953-dec. 1959 (nr. 199-nr. 266)
J.D. Dengerink: nov. 1953-dec. 1959 (nr. 199-nr. 266)
O. Jager: nov. 1953-dec. 1959 (nr. 199-nr. 266)
J.C.A. van Loon: nov. 1953-dec. 1959 (nr. 199-nr. 266)
D. Schut: dec. 1956-juni 1964 (nr. 232-29, nr. 6) en jan. 1966-dec. 1968 (31, nr. 1-33, nr. 11)
A.J. Klei: apr. 1957-dec. 1968 (nr. 237-33, nr. 11)
J. Zwart-de Jong: jan. 1960-okt. 1967 (nr. 267-32, nr. 9)
J. Vermeyden: jan. 1960-dec. 1968 (nr. 267-33, nr. 11)
P. Faber: jan. 1960-dec. 1968 (nr. 267-33, nr. 11)
J.D.F. van Halsema: aug. 1964-dec. 1964 (29, nr. 7-29, nr. 11)
R. Schippers (eindredacteur): okt. 1967-dec. 1968 (32, nr. 9-33, nr. 11)
H. Rudolphi: okt. 1968-dec. 1968 (33, nr. 9-33, nr. 11)
Medewerkers:
Speciale nummers:
bijlage bij nr. 222 (dec. 1955): Vrije Universiteit 75 jaar. De kracht van het beginsel
sep. 1962 (27, nr. 8): Helpende handen. Speciaal nummer n.a.v. de naderende voltooiing van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit
nov. 1967 (32, nr. 10) en dec. 1968 (33, nr. 11): Kernvraagstukken
dec. 1967 (32, nr. 11): themanummer Theologie
jan. 1968 (33, nr. 1): themanummer Wiskunde en natuurwetenschappen
feb. 1968 (33, nr. 2): themanummer Geneeskunde
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen aan Correspondenten en medewerkers Vrije Universiteit met doorlopende nummertelling
va VU-blad
in de vijftiger jaren klopt de nummering niet
er ontbreken nummers terwijl de nummering van de pagina’s doorloopt
in juni 1938 (nr. 68) en juni 1941 (nr. 104) verschenen bijvoegsels: Organisatie der Vereeniging/Vrouwen V.U. Hulp/Staat van collecten gehouden in de Gereformeerde Kerken in Nederland
de jaargangen lopen tot 1978 van november t/m oktober, met ingang van jan. 1979 (nr. 75) van januari t/m december
Autopsie:
VUA: nov. 1934-dec. 1968 (nr. 25-33, nr. 11)
ontbreekt 1965 (30)
Achtergrond:
VUA
Literatuur:
-
Vindplaats:
-