BNPP

de Wachter

Ondertitel:
weekblad gewijd aan de belangen der Nederlandse Hervormde Kerk, classis Zutphen
6 juli 1917 (7, nr. 353): weekblad gewijd aan de belangen der Nederlandse Hervormde Kerk in de classis Zutphen
25 jan. 1918* (8, nr. 352*): weekblad gewijd aan de belangen der Nederlandse Hervormde Kerk in de classis Zutphen, mede officieel orgaan van de Evangelisatie-vereeniging te Zutphen
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1911-21 okt. 1932* (1, nr. 1-22, nr. 1148*)
Eigenaar:
Nederlandse Hervormde Kerk in de classis Zutphen
Uitgever:
Nederlandse Hervormde Kerk in de classis Zutphen
Drukker:
J.B. v.d. Brink en Co., Zutphen
Plaats van Uitgave:
Zutphen
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,25 p/j fpp
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Ph.J. Hoedemaker (hoofdredacteur): 30 juni 1911*-25 jan. 1918* (1, nr. 39*-8, nr. 382*)
P.A.C. Douwes: 30 juni 1911*-25 jan. 1918* (1, nr. 39*-8, nr. 382*)
J. Gouverneur: 30 juni 1911*-6 juli 1917* (1, nr. 39-8, nr. 353*)
W. Coenraad: 30 juni 1911*-6 juli 1917* (1, nr. 39-7, nr. 353*)
J.W. Swaan: 30 juni 1911*-2 okt. 1925* (1, nr. 39*-16, nr. 782*)
J.v. Dorp: 6 juli 1917*-25 sep. 1925* (7, nr. 353-16, nr. 782*)
J.D. Stegeman: 6 juli 1917*-21 okt. 1932* (7, nr. 353*-22, nr. 1148*)
P.M. de Jong: 6 juli 1917*-21 okt. 1932* (7, nr. 353*-22, nr. 1148*)
P. Visser: 4 okt. 1929*-21 okt. 1932* (20, nr. 992*-22, nr. 1148*)
P. Visser: 4 okt. 1929*-21 okt. 1932* (20, nr. 992*-22, nr. 1148*)
J.H.C. Kamsteeg: 21 okt. 1932*-21 okt. 1932* (22, nr. 1148*-22, nr. 1148*)
Medewerkers:
C.A. v.d. Akker: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
H.D.J. Boissevain: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
H.H. Thoden van Velzen: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
P.J. Steenbeek: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
J.C. Helders: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
W.v.d. Beke Callenfels: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
T.F. Westrik: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
P. Veen: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
J.T. Beerens: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
H.C. de Groot: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
Th.C. Frederikse: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
G.J.B. Stork: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
J. Barbas: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
P.M. Pikaar: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
C.P. Boorsma: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
G.D.A. Oskamp: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
A.J. Wartena: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
J.W. Kautemann: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
C.R. Rijnenberg: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
C.M. Briët: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
G. Goossen: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
G. Boersma: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
L.F.A. Westerbeek van Eerten: 30 juni 1911**-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
B. De Planque: 30 juni 1911**-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
J.H. Ledeboer: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
P.E.A. Schröder: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
D. van Knevelen: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
W.L. Slot: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
T.C.v.d. Plassche: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
A. Meerholz: 30 juni 1911*-29 juni 1917* (1, nr. 39-7, nr. 352)
H. van Velden: 30 juni 1911*-25 sep. 1925 (1, nr. 39-16, nr. 781)
P.J.T. van Voorst Vader: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
W.A. Hoek: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
H. Visser: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
J. Groeneweg: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
Knottnerus: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
C. van Lindonk:6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
Sluijk: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
T.J. Jansen-Schoonhoven: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
W.J. Val: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
A.R. Rutgers: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
W.F. Jonkers: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
Smelt: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
J.W. van Petegem: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
H.E. Beker: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
Beukers: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
C. Dijkman: 6 juli 1917-25 sep. 1925 (7, nr. 353-16, nr. 781)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 30 juni (s.a.) (1, nr. 39), 6 juli 1917 (7, nr. 353), 2 okt. 1925 (16, nr. 782), 4 okt. 1929 (20, nr. 992), 6 mrt. 1931 (21, nr. 1064), 21 okt. 1932 (22, nr. 1148)
HDC: 25 jan. 1918 (8, nr. 382)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-