BNPP

de Wachttoren

Ondertitel:
Orgaan van den Nederlandschen Protestantenbond, afdeeling ‘s-Gravenhage, ter verspreiding van de beginselen der vrije vroomheid en der federatie
1 jan. 1930* (7, nr. 1): Orgaan ter verspreiding der beginselen van den Protestantenbond
1 jan. 1933* (10, nr. 1): Maandblad van de afdeeling ‘s-Gravenhage van den Nederlandschen Protestantenbond
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
jan. 1924-1 dec. 1937* (1, nr. 1-14, nr. 12)
Eigenaar:
Nederlandschen Protestantenbond, afdeeling ‘s-Gravenhage
Uitgever:
NV Boekhandel v/h W.P. van Stockum en Zoon, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
G. Hulsman: 1 jan. 1925*-dec. 1932* (2, nr. 1*-9, nr. 12*)
H.H.H. Fivez de Malines van Ginkel: 1 jan. 1925*-dec. 1929* (2, nr. 1*-6, nr. 12*)
L. Lasonder: 1 jan. 1925*-dec. 1929* (2, nr. 1*-6, nr. 12*)
M. de Smidt-Bloys van Treslong: 1 jan. 1930*-dec. 1932* (7, nr. 1*-9, nr. 12*)
D. Hans: 1 jan. 1930*-dec. 1932* (7, nr. 1*-9, nr. 12*)
A.J.A. Louwers: 1 jan. 1930*-dec. 1932* (7, nr. 1*-9, nr. 12*)
A.E.F. Junod: 1 jan. 1933*-1 dec. 1937* (10, nr. 1*-14 nr,. 12*)
L.M. Arnoldy: 1 jan. 1933*-nov. 1936* (10, nr. 1*-14, nr. 11*)
E. Sonnega: 1 dec. 1937*-? (14, nr. 12*-)
A. Mondt Jr.: 1 dec. 1937*-? (14, nr. 12*-)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 1 jan. 1925 (2, nr. 1), 1 jan. 1930 (7, nr. 1), 1 jan. 1933 (10, nr. 1), 1 dec. 1937 (14, nr. 12)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NPB
Literatuur:
-
Vindplaats:
-