BNPP

De Zaadkorrel

Ondertitel:
orgaan van de Evangelisatie-Vereniging “De Zaadkorrel” te Amsterdam
Categorie:
III/zending
Verschenen:
Kerstmis 1926-1929* (1, nr. 1-zj, nr. 8*)
Eigenaar:
Evangelisatie-Vereniging “De Zaadkorrel” te Amsterdam
Uitgever:
P.J. Nauta, Velzen
Pasen 1929* (nr. 8*)
Bosch en Keuning, Baarn/Amsterdam
Drukker:
Bosch en Keuning, Baarn/Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Baarn/Amsterdam
Frequentie:
-
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
Dagelijksch bestuur der Vereeniging
Medewerkers:
in de geraadpleegde nummers worden vermeld: J.G. van der Elst
A.M. Emous
W.E. Engelkes
J.G. Geelkerken
F. Hasselaar
A. van Hoogstraten-Schoch
J. Lange
J.W.P. le Roy
E.L. Smelik
P. Stegenga
A.K. Straatsma
M.J.A. de Vrijer
M. van Woensel Kooij
J. van der Woude e.a.
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
onbekend hoe lang het periodiek is verschenen
Autopsie:
PM: Kerstmis 1926 (1, nr. 1)
Pasen 1929 (nr. 8)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-