BNPP

Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de zending onder de Joden

Ondertitel:
“… door vriendelijke vergunning van de broeders deputaten voor Zending onder de Heidenen en Mohammedanen als inlegblad toegevoegd aan hun Zendingsblad.”
apr. 1921 (nr. 10): Bijvoegsel bij het Zendingsblad
okt. 1924 (nr. 24): -
Categorie:
III/zending
Verschenen:
okt. 1918-sep. 1961 (nr. 1-42, nr. 5)
niet verschenen mrt. 1942-dec. 1945
Eigenaar:
Bureau Jodenzending der Gereformeerde Kerken in Nederland, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Bureau Jodenzending der Gereformeerde Kerken in Nederland, ’s-Gravenhage
juli 1957 (38, nr. 4): Bureau Jodenzending der Gereformeerde Kerken in Nederland, Baarn
Drukker:
Electrische drukkerij “Vada”, Wageningen
later: J. Zomer, drukkerij “Vada”, Wageningen
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
juli 1957 (38, nr. 4): Baarn
Frequentie:
4 x p/j
jan. 1933 (16, nr. 1): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
feb. 1933 (16, nr. 1): oplage groeit met jaarlijks ongeveer 2.000 abonnees
aug. 1946 (26, nr. 4): 50.000
sep. 1952 (33, nr. 5): 60.000
jan. 1957 (38, nr. 1): 70.000
Prijzen:
mrt. 1925 (nr. 27): ƒ0,25 p/j, fpp: ƒ0,35 p/j
mrt. 1929 (nr. 43): ƒ0,25 p/j
mei 1949 (28, nr. 3): via commissie ƒ0,50 p/j, pers. abonnement ƒ0,60 p/j
mei 1952 (33, nr. 3): via commissie ƒ0,50 p/j, pers. abonnement ƒ0,75 p/j
mei 1957 (38, nr. 3): via commissie ƒ0,70 p/j, pers. abonnement ƒ0,95 p/j
Foto's:
ja: mrt. 1927 (nr. 27)
Tekeningen:
ja: nov. 1948 (28, nr. 5)
Redactie:
J.D. van der Velden: okt. 1918-apr. 1922 (nr. 1-nr. 15) en dec. 1930-dec. 1939 (nr. 50-22, nr. 6)
J.P. Tazelaar: juni 1922-sep. 1930 (nr. 16-nr. 49)
C.J. Sikkel (eindredacteur): feb. 1940-nov. 1961 (23, nr. 1-42, nr. 6)
R. Bakker: jan. 1949-nov. 1961 (29, nr. 1-42, nr. 6)
C. Kapteyn Dzn: jan. 1949-nov. 1961 (29, nr. 1-42, nr. 6)
Jac. van Nes Czn: jan. 1949-juli 1949 (29, nr. 1-29, nr. 4)
B.D. Smeenk: jan. 1949-nov. 1961 (29, nr. 1-42, nr. 6)
E.I.F. Nawijn: nov. 1950-jan. 1957 (30, nr. 6-38, nr. 1)
Medewerkers:
J.P. Tazelaar: okt. 1918-apr. 1922 (nr. 1-nr. 15) en dec. 1930-feb. 1936 (nr. 50-22, nr. 6)
Jac. van Nes Czn: okt. 1918-nov. 1948 (nr. 1- 28, nr. 5)
C. Kapteyn Dzn: juni 1930-nov. 1948 (nr. 1- 28, nr. 5)
R. Bakker: aug. 1935-nov. 1948 (nr. 1- 28, nr. 5)
B.D. Smeenk: mrt. 1949-nov. 1948 (nr. 1- 28, nr. 5)
J.J. Miedema: okt. 1918-dec. 1936 (nr. 1-19, nr. 6)
J. Hoek: feb. 1937-dec. 1939 (20, nr. 1-22, nr. 6)
Speciale nummers:
nov. 1949 (29, nr. 6): Gedachtenisnummer n.a.v. overlijden Jac. Van Nes Czn, overleden op 25-7-1949
Bibliografische gegevens:
(verschijnt primair in de maanden 1, 4, 7 en 10
vanaf mrt. 1925 (nr. 27) verschijnt het blad in de maanden 3, 6, 9 en 12
vanaf feb. 1933 (16, nr. 1) verschijnt het blad in de maanden 2, 4, 6, 8, 10 en 12
in 1948 (28, nr. 1) verschijnt het blad in de maanden 2, 4, 7, 9 en 11,
vanaf jan.1949 verschijnt het blad in de maanden 1, 3, 5, 7, 9 en 11)
van 1918 tot 1932 is er een doorlopende nummering (nr. 1-nr. 58)
vanaf 1933 is er een jaargangtelling (16 e.v.)
de jaargangnummering gaat in 1951 over van 31 naar 32:: jan. 1951= 31, nr. 1, mrt. 1951= 32, nr. 2
aanvankelijk ingesloten bij: Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Vanaf mrt. 1925 (nr. 27) als eigen blad uitgegeven
va. Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de verkondiging van het Evangelie onder Israel, nov. 1961-jan. 1962, vervolgens va. Het Zendingsblad voor de verkondiging van het Evangelie onder Israel, mrt. 1962 vervolgens va Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland voor de verkondiging van het Evangelie onder Israel van de Gereformeerde Kerken in Nederland, mei 1962-sep. 1962, vervolgens va Verkondiging van het Evangelie onder Israel van de Gereformeerde Kerken in Nederland, nov. 1962-nov/dec. 1966, vervolgens va Verkondiging van het Evangelie onder Israel, jan/feb. 1967-nov/dec. 1968 en vervolgens va Evangelie en Israel, alles met doorlopende jaargangnummering
Autopsie:
VUA: jan. 1919-okt. 1924 (nr. 2-nr. 24)
mrt. 1929 (nr. 43)
sep. 1930 (nr. 49)
juni 1931-sep. 1932 (nr. 52 en nr. 53)
feb. 1936-feb. 1942 (19, nr. 1-25, nr.1)
jan. 1946-sep. 1961 (26, nr. 1-42 nr.5)
ontbreekt: juni 1940 (23, nr. 3)
TUKBW: okt. 1918-feb. 1942 (nr. 1-25, nr. 1)
nov. 1948 (28, nr. 5)
ontbreekt: okt./nov. 1925 (nr. 29) en juni 1940 (23, nr. 3)
ontbreekt in totaal: okt./nov. 1925 (nr. 29)
juni 1940 (23, nr. 3)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-