BNPP

De Zendingzaak

Ondertitel:
Maandblad van de Vereeniging “De Zendingzaak” – opgericht in 1858
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1876(?) -1925 (1, nr.1-48, nr. ?)
Eigenaar:
Vereeniging “De Zendingzaak”
Uitgever:
-
Drukker:
apr. 1904* (28, nr. 331*): Stoom Boekdrukkerij J. Nunninkhoven, Amsterdam
okt. 1909* (33, nr. 395*): Electrische drukkerij H.M. Draaisma, Amsterdam
aug. 1912 (36, nr. 429): Electr. Drukkerij Wed. G. v. Soest, Amsterdam
apr. 1913 (37, nr. 437): (Stoom)drukkerij C. Vonk, Wijk bij Duurstede
okt. 1918 (42, nr. 502): -
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
apr. 1913 (37, nr. 437): Wijk bij Duurstede
okt. 1918 (42, nr. 502): -
Frequentie:
apr. 1904* (28, nr. 331*): 1x p/m
apr. 1919 (43, nr. 505): 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
okt. 1918 (42, nr. 502): C
Oplage:
-
Prijzen:
apr. 1904* (28, nr. 331*): ƒ 0,60 p/j, losse nummers ƒ 0,05
gratis voor leden en begunstigers der vereniging die jaarlijks 1 gulden of meer contribueren Foto’s -
Tekeningen:
-
Redactie:
P.J. Wierstra: apr. 1904* (28, nr. 331*)
P.J. Mijnarends: apr. 1904*-jan. 1917 (28, nr. 331*-41, nr. 482)
P.J. Mijnarends Jr: okt. 1909*-feb. 1917 (33, nr. 395*-41, nr. 483)
S.C. Harrewijn (secretaris): nov. 1909-mrt. 1911 (33, nr. 396--35, nr. 412)
G. de Jonge (secretaris): mei 1911-nov. 1920* (35, nr. 414-44, nr. 512)
P.C. v.d. Berg: mrt. 1917-nov. 1920* (41, nr. 484-44, nr. 512)
J.H. Kloppenburg: juli 1917-nov. 1920* (41, nr. 488-44, nr. 512)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het is onduidelijk hoe het verschijnen van dit periodiek zich verhoudt tot dat van _Mededeelingen_ van de _Vereeniging_ _tot_ bevordering der Zending(s)zaak _onder_ alle _Heidenen_, 1856-1897
terugrekenend zou men een start rond 1876 verwachten, dan wel een voorliggend blad
niet verschenen in sep. 1918
in jaargang 44 is de laatste uitgave foutief genummerd: er staat nr. 511 en dit moet zijn nr. 512 ;
Autopsie:
TUKOS: okt. 1909-nov. 1920 (33, nr. 395-44, nr. 512)
ontbreekt: aug. 1915 (37, nr. 465), jun. 1916 (40, nr. 475), aug. 1916 ( 40, nr. 477), okt. 1916 ( 40, nr. 479)
HDC: apr. 1904 (28, nr. 331)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-