BNPP

de Zondagsbode kerkkompas

Ondertitel:
kerkblad van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk te Maassluis
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
6 jan. 1984-12 juni 1992* (1, nr. 1-8, nr. 24*)
Eigenaar:
Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Maassluis
Uitgever:
Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Maassluis
Drukker:
Maassluise Drukkerij, Maassluis
Plaats van Uitgave:
Maassluis
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
IV
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ26,00 p/j
3 jan. 1986 (3, nr. 1): ƒ31,50 p/j
5 juli 1991 (7, nr. 27): ƒ39,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
W. Oosthoek: 6 jan. 1984-25 aug. 1989 (1, nr. 1-6, nr. 31)
A.H. van Erp: 6 jan. 1984-16 jan. 1987 (1, nr. 1-4, nr. 3)
J. van ‘t Spijker: 6 jan. 1984-12 juni 1992* (1, nr. 1-8, nr. 24*)
J.P. Boomsma: 6 jan. 1984-26 mei 1989 (1, nr. 1-6, nr. 21)
T.W. Hougee: 1 sep. 1989-12 juni 1992* (6, nr. 32-8, nr. 24*)
C. Scheffers: 1 sep. 1989-12 juni 1992* (6, nr. 32-8, nr. 24*)
P. Vermaat: 1 sep. 1989-14 september 1990 (6, nr. 32-7, nr. 34)
H.v.d. Weij: 1 sep. 1989-12 juni 1992* (6, nr. 32-8, nr. 24*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
svv: Zondagsbode en Kerkkompas
onbekend of het periodiek verder is verschenen
Autopsie:
KB: 6 jan. 1984-12 juni 1992 (1, nr. 1-8, nr. 24)
Achtergrond:
SOW
Literatuur:
-
Vindplaats:
-