BNPP

De zondagsbode

Ondertitel:
voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in den Ring Schiedam (Delfshaven, Kethel en Spaland, Maasland, Maassluis, Rozenburg en Blankenburg, Schiedam en Vlaardingen), enz.enz.
2 nov. 1895* (1, nr. 44*): voor de Nederduitsch Hervormde gemeenten in den Ring Schiedam
4 mrt. 1899* (5, nr. 218*): *): voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in den Ring Schiedam
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in den Ring Schiedam en het Westland
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
5 jan. 1895-1 jan. 1940 (nr. 1-46, nr. 2352) + proefnummer 1 dec. 1894
Eigenaar:
Wenk en Birkhoff, Rotterdam/Schiedam
1 aug. 1903* (9, nr. 450*): J.A. de Heer, Schiedam
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): NV Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, Schiedam
Uitgever:
Wenk en Birkhoff, Rotterdam/Schiedam
1 aug. 1903* (9, nr. 450*): J.A. de Heer, Schiedam
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): NV Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, Maassluis
Drukker:
Stoomdrukkerij Joh. Ed. Jansen, Rotterdam
28 aug. 1897* (3, nr. 139*): Stoomdrukkerij Henkes en Co, Rotterdam
1 aug. 1903* (9, nr. 450*): J.P. van der Hucht, Maassluis
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): NV Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, Maassluis
Plaats van Uitgave:
Rotterdam/Schiedam
1 aug. 1903* (9, nr. 450*): Schiedam
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): Maassluis
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
E
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,20 p/j, losse nummers ƒ 0,025
28 aug. 1897* (3, nr. 139*): ƒ 1,40 p/j, losse nummers ƒ 0,03
7 jan. 1928* (34, nr. 1725*): ƒ 3,00 p/j, losse nummerrs ƒ 0,06
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J. Schrijver: 1 dec. 1894-4 mrt. 1899* (nr. 1-5, nr. 218*)
A. Tap: 1 aug. 1903*-31 dec. 1927* (9, nr. 450*-33, nr. 1724*)
W.H.H. Dijkman: 1 aug. 1903*-7 jan. 1928* (9, nr. 450*-34, nr. 1725*)
J. van ’t Hooft: 1 aug. 1903*-31 dec. 1927* (9, nr. 450*-33, nr. 1724*)
J.D. Destoppelaar: 7 juni 1928*-24 jan. 1931* (34, nr. 1725*-37, nr. 1885*)
J.W. Tonsbeek: 7 juni 1928*-1 jan. 1940 (34, nr. 1725*-46, nr. 2352)
A. van Geest: 24 jan. 1931* (37, nr. 1885*)
G. Grootjans Thzn: 20 okt. 1934*-1 jan/ 1940 (40, nr. 2080*-46, nr. 2352)
Medewerkers:
B. Wielenga: 1 dec. 1894-4 mrt. 1899* (nr. 1-5, nr. 218*)
K.E. van Griethuijsen: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
J.A. de Vlieger: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
P.J. Wauters: 1 dec. 1894-21 aug. 1897* (nr. 1-3, nr. 138*)
C. de Wilde: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
C.L. van den Broek: 1 dec. 1894-? (nr. 1-?)
P.C.A. Halffman: 1 dec. 1894-? (nr. 1-?)
A. Tap: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
J. van ’t Hooft: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
H.J. James: 1 dec. 1894-? (nr. 1-?)
D.A. van Haselen: 1 dec. 1894-24 juli 1903* (nr. 1-9, nr. 449*)
G.P. Kruijff: 2 nov. 1895*-26 feb. 1899 (1, nr. 44*-5, nr. 217*)
S. Kalma: 2 nov. 1895*-? (1, nr. 44*-?)
W.H.H. Dijkman: 4 mrt. 1899*-24 juli 1903* (5, nr. 218*-9, nr. 449*)
J.P. de Bie: 1 aug. 1903*-? (9, nr. 450*-?)
H. Schokking: 1 aug. 1903*-? (9, nr. 450*-?)
W. Hellemans: 1 aug. 1903*-? (9, nr. 450*-?)
P.S. Meerburg: 1 aug. 1903*-? (9, nr. 450*-?)
P. Bokma: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
J. Sivast: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
A. Luteyn: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
J.J.H. Pop: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
A.J. Bosman: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
A. van Geest: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
B. Verhagen: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
C.W. Bastiaanse: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
J.P.E.C. Eerhard: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
J.J. de Vries: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
H. IJsebrands: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
E.D.G. van der Horst: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
J. Booij: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
G. Venema: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
L. Manintveld: 7 jan. 1928*-? (34, nr. 1725*-?)
de plaatselijke predikanten: 24 jan. 1931*-1 jan. 1940 (37, nr. 1885*-46, nr. 2352)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va De Zondagsbode voor de _Nederlands_ _hervormde_ _kerkeraad_ in de _ring_ Schiedam en het Westland
van de serie periodieken (waarschijnlijk simpelweg De Zondagsbode genoemd) verandert zowel titel als ondertitel nogal en er zijn slechts weinig nummers beschikbaar zodat veranderingen niet altijd nauwkeurig vastgesteld kunnen worden
aangezien de titelwijzigingen onmogelijk in de ondertitel kunnen worden ondergebracht is gekozen voor beschrijving van een negental titels, waarvan jaargang en nummertelling in de elkaar opvolgende periodieken doorlopen:
De Zondagsbode voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in de Ring Schiedam (Delfshaven, Kethel en Spaland, Maasland, Maassluis, Rozenburg en Blankenburg, Schiedam en Vlaardingen), 1895-1940
De Zondagsbode voor de _Nederlands_ _hervormde_ _kerkeraad_ in de _ring_ Schiedam en het Westland, 1940-1941
Mededeelingen van de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1941-1941
Mededeelingen voor de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1941-1942
Kerkblad voor de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1942-1942
Mededeelingen van de Nederlands hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1942-1945 ;Hervormd kerkblad de zondagsbode voor de Nederduitsche hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1945-1947 ;Hervormd kerkblad de Schiedamsche zondagsbode voor de Nederduitsche hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1947-1951 ;De Zondagsbode, hervormd kerkblad voor Schiedam en Kethel, 1951-heden=jan. 1995 waarbij aangetekend zij dat er vanaf 1970, afgezien van de plaatselijke mededelingen, identieke versies zijn voor Westland, Maassluis en Vlaardingen in de gegevens uit Picarta wordt de Maassluissche Boekhandel en Drukkerij tot WOII gesitueerd in Schiedam, gezien de geraadpleegde nummers in PM was deze reeds in 1928 in Maassluis gevestigd
elders wordt in 1908 reeds Maassluis als vestigingsplaats genoemd
de nummers van 7 jan. 1905 en 14 jan. 1905 (11, nr. 525 en 11, nr. 526) zijn gedateerd als 7 jan. 1905-14 jan. 1905;
Autopsie:
HDC: 24 jan. 1931 (37, nr. 1885)
20 okt. 1934 (40, nr. 2080)
17 nov. 1934 (40, nr. 2084)
30 okt. 1937 (extra nummer zj, zn)
6 nov. 1937-4 dec. 1937 (43, nr. 2239-43, nr. 2243)
9 juli 1938 (44, nr. 2274)
PM: 1 dec. 1894 (proefnummer, nr. 1)
2 nov. 1895 (1, nr. 44)
28 aug. 1897 (3, nr. 139)
4 mrt. 1899 (5, nr. 218)
1 aug. 1903 (9, nr. 450)
7 jan. 1928 (34, nr. 1725)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-