BNPP

De zondagsbode voor de Nederlands hervormde kerkeraad in de ring Schiedam en het Westland

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
6 jan. 1940-8 nov. 1941 (46, nr. 2353-47, nr. 2448?)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, Schiedam
Drukker:
Maassluissche Boekhandel en Drukkerij, Schiedam
Plaats van Uitgave:
Schiedam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
E
Oplage:
-
Redactie:
J.W. Tonsbeek: 6 jan. 1940-8 nov. 1941 (46, nr. 2353-47, nr. 2448)
G. Grootjans Thzn: 6 jan. 1940-8 nov. 1941 (46, nr. 2353-47, nr. 2448)
Medewerkers:
de plaatselijke predikanten: 6 jan. 1940-8 nov. 1941 (46, nr. 2353-47, nr. 2448);
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Zondagsbode voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in de Ring Schiedam (Delfshaven, Kethel en Spaland, Maasland, Maassluis, Rozenburg en Blankenburg, Schiedam en Vlaardingen), 1895-1940
va Mededeelingen van de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland , 1941
van de serie periodieken (waarschijnlijk simpelweg De Zondagsbode genoemd) verandert zowel titel als ondertitel nogal en er zijn slechts weinig nummers beschikbaar zodat veranderingen niet altijd nauwkeurig vastgesteld kunnen worden
aangezien de titelwijzigingen onmogelijk in de ondertitel kunnen worden ondergebracht is gekozen voor beschrijving van een negental titels, waarvan jaargang en nummertelling in de elkaar opvolgende periodieken doorlopen:
De Zondagsbode voor de Nederduitsche Hervormde gemeenten in de Ring Schiedam (Delfshaven, Kethel en Spaland, Maasland, Maassluis, Rozenburg en Blankenburg, Schiedam en Vlaardingen), 1895-1940
De Zondagsbode voor de _Nederlands_ _hervormde_ _kerkeraad_ in de _ring_ Schiedam en het Westland, 1940-1941
Mededeelingen van de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1941-1941
Mededeelingen voor de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1941-1942
Kerkblad voor de Nederlands hervormde kerkeraad in den ring Schiedam en het Westland, 1942-1942
Mededeelingen van de Nederlands hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1942-1945 ;Hervormd kerkblad de zondagsbode voor de Nederduitsche hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1945-1947 ;Hervormd kerkblad de Schiedamsche zondagsbode voor de Nederduitsche hervormde gemeenten in den ring Schiedam en het Westland, 1947-1951 ;De Zondagsbode, hervormd kerkblad voor Schiedam en Kethel, 1951-1992* waarbij aangetekend zij dat er vanaf 1970, afgezien van de plaatselijke mededelingen, identieke versies zijn voor Westland, Maassluis en Vlaardingen in de gegevens uit Picarta wordt de Maassluissche Boekhandel en Drukkerij tot WOII gesitueerd in Schiedam, gezien de geraadpleegde nummers in PM was deze reeds in 1928 in Maassluis gevestigd
elders wordt 1908 reeds als vestigingsplaats aangegeven
Autopsie:
HDC: 6 jan. 1940 (46, nr. 2353)
1 nov. 1941 (47, nr. 2448)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-