BNPP

Zuider kerkbode

Ondertitel:
Weekblad gewijd aan de belangen der Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
12 feb. 1892-24 dec. 1908 (1, nr. 1-17, nr.52)
Eigenaar:
Uitgever:
K. le Cointre, Middelburg
7 juli 1905 (14, nr. 27): Oosterbaan en le Cointre, Goes
Drukker:
4 jan. 1895 (4, nr. 1): A.D. Littooij Azn, Middelburg
Plaats van Uitgave:
Middelburg
7 juli 1905 (14, nr. 27): Goes
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ1,40 p/j, losse nummers ƒ0,03
6 jan. 1905 (14, nr. 1): ƒ1,40 p/j, losse nummers ƒ0,03
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
J. Hulsebos: 12 feb. 1892-29 dec. 1899* (1, nr. 1-8, nr. 52*)
J.H. Feringa: 12 feb. 1892-1 apr. 1898 (1, nr. 1-7, nr. 13)
J.H.M.G. Wolf: 12 feb. 1892-29 sep. 1893 (1, nr. 1-2, nr. 34)
A. Littoy: 6 okt. 1893-29 dec. 1899* (2, nr. 35-8, nr. 52*)
L.H. Wagenaar: 20 jan. 1899-24 dec. 1908* (8, nr. 3-17, nr. 52*)
Medewerkers:
A. van de Kamp: 6 jan. 1905-21 juni 1907 (14, nr. 1-16, nr. 25)
G.F. Kerkhof: 6 jan. 1905-24 dec. 1908 (14, nr. 1-17, nr. 52)
A.J. Mulder: 6 jan. 1905-24 dec. 1908 (14, nr. 1-17, nr. 52)
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PBZ: 12 feb. 1892-29 dec. 1899 (1, nr. 1-8, nr. 52)
VUA: 6 jan. 1905-24 dec. 1908 (14, nr. 1-17, nr. 52)
het ontbrekende nummer van 9 okt. 1903 (12, nr. 41), wellicht in PM aanwezig, is niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-