BNPP

de Adelaar

Ondertitel:
Gemeenschappelijk orgaan van den Protestants Christelijken Jeugdarbeid te Utrecht
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
nov. 1925-1931* (1, nr. 1-6, nr. 3*)
Eigenaar:
Centaal Bureau voor Chr. Jeugdorganisatie, Utrecht
Uitgever:
NV Drukkerij P. den Boer, Utrecht
Drukker:
NV Drukkerij P. den Boer, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,00 p/j, losse nummers ƒ 0,20
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L.M. Kalmijn (eindredacteur): dec. 1929*-jan. 1931* (5, nr. 2*-6, nr. 3*)
J. Küppers: dec. 1929*-jan. 1931* (5, nr. 2*-6, nr. 3*)
C.G. Paap: dec. 1929*-jan. 1931* (5, nr. 2*-6, nr. 3*)
G.J.C. van de Ridder: dec. 1929*-jan. 1931* (5, nr. 2*-6, nr. 3*)
A.J. Spierenburg: dec. 1929*-jan. 1931* (5, nr. 2*-6, nr. 3*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
1931 (6, nr. 3): wijdingsnummer
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: mei/juni 1928-jan. 1931 (3, nr. 7/8-6, nr. 3)
zeer onvolledig, alleen aanwezig: 1927/1928 (3, nr. 7/8), 1929/1930 (5, nrs. 2 en 5-11), 1930/1931 (6, nr. 1, 2, 3)
PM: nov. 1925 (1, nr. 1)
nov. 1927 (3, nr. 1)
jan. 1928 (3, nr. 3)
nov. 1928 (4, nr. 1)
dec. 1929 (5, nr. 3)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-