BNPP

Amsterdamsche Volksbode

Ondertitel:
weekblad voor Amsterdam
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
6 okt. 1901-28 sep. 1902 (1, nr. 1-1, nr. 52)
Eigenaar:
-
Uitgever:
-
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
ƒ 1,20 p/j, losse nummers ƒ 0,025
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Nieuwe Amsterdamsche Volksbode, weekblad voor Amsterdam
va De Volksbode, orgaan tot handhaving van het christelijk-historisch karakter der natie
Autopsie:
PM: 6 okt. 1901 (1, nr. 1)
20 juli 1902 (1, nr. 42)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-