BNPP

de Banier

Ondertitel:
Maandblad van den Christelijken Werkmansbond.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
sep. 1922-feb. 1926* (1, nr. 1-4, nr. 5*)
Eigenaar:
Christelijke Werkmansbond van leden der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam
Uitgever:
Christelijke Werkmansbond van leden der Ned. Herv. Kerk te Amsterdam, Amsterdam
Drukker:
Drukkerij Erven E. van de Geer, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
niet-leden ƒ 0,60 p/j, losse nummers ƒ 0,05
Foto's:
Alleen in feestnummer 1893-1923
Tekeningen:
Redactie:
P.A. Klap: apr. 1923*-feb. 1926* (1, nr. 1-4, nr. 5*)
J.C. Heerland: apr. 1923*-feb. 1926* (1, nr. 1-4, nr. 5*)
J. Vlugt: apr. 1923*-feb. 1926* (1, nr. 1-4, nr. 5*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
apr. 1923: feestnummer Christelijke Werkmansbond 1893-1923
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: apr. 1923: feestnummer Christelijke Werkmansbond 1893-1923
feb. 1926 (4, nr. 5)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Patrimonium
Literatuur:
-
Vindplaats:
-