BNPP

de Banier

Ondertitel:
orgaan voor de zeelieden aangesl. b/d Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Transp. Arbs.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 juni 1929-14 dec. 1929*
Eigenaar:
Christelijke Bedrijfsgroepencentrale in Nederland.
Uitgever:
Christelijke Bedrijfsgroepencentrale in Nederland, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/2w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
W. Strijbis Pzn: 1 juni 1929*-14 dec. 1929*
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Bijvoegsel van Toenadering
vv De Banier van de C.Z.B.
Autopsie:
IISG: 1 juni 1929-14 dec. 1929
ontbreekt 24 aug. 1929
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-