BNPP

de Banier v/d C.Z.B.

Ondertitel:
Christelijk Sociaal Weekblad voor de Kustplaatsen. Tevens Orgaan van den Christelijke Zeeliedenbond in Nederland: Visscherij, Koopvaart en aanverwante bedrijven
27 jan. 1927 (nr. 279): Orgaan van den Christelijken Zeeliedenbond in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
aug. 1921-2 mei 1929 (nr. 1-nr. 361)
Eigenaar:
Christelijke Zeeliedenbond in Nederland
Uitgever:
Christelijke Zeeliedenbond in Nederland, Scheveningen
Drukker:
P. Zijlstra, Scheveningen
5 jan. 1929 (nr. 353): Handelsdrukkerij M. Uleman, Den Haag
Plaats van Uitgave:
Scheveningen
Frequentie:
1x p/w
26 jan. 1928 (nr. 329): 1x p/2w
Omvang:
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
leden gratis
ƒ 2,50 p/j
9 feb. 1928 (nr. 330): ƒ 1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
K. Vink: 14 juni 1923-18 dec. 1924 (nr. 95-nr. 173)
J. van der Steen: 31 dec. 1924-2 mei 1929 (nr. 174-nr. 361)
Medewerkers:
Speciale nummers:
1 aug. 1924 (no. 154): Herinneringsnummer van de tijdens de Eerste Wereldoorlog gevallen zeelieden
Bibliografische gegevens:
vv De christelijke zeeman
uitgave gestaakt op 1 mei 1929 (nr. 361) vanwege de fusie van de Christelijke Zeeliedenbond met de Ned. Bond voor Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
Autopsie:
IISG: 14 juni 1923-23 okt. 1924 (nr. 95-nr. 165)
6 nov. 1924-20 mei 1925 (nr. 167-nr. 194)
4 juni 1925-10 sep. 1925 (nr. 196-nr. 210)
24 sep. 1925-17 dec. 1925 (nr. 212-nr. 224)
7 jan. 1926-11 mrt. 1926 (nr. 226-nr. 235)
1 apr. 1926-7 okt. 1926 (nr. 238-nr. 264)
21 okt. 1926 (nr. 266)
4 nov. 1926-25 nov. 1926 (nr. 268-nr. 271)
9 dec. 1926-2 mei 1929 (nr. 273-nr. 361)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-