BNPP

De Bedumer

Ondertitel:
orgaan van de AR-kiesvereeniging te Bedum
21 okt. 1903* (11, nr. 43*): orgaan van de AR-kiesvereeniging te Bedum en Zuidwolde
25 jan. 1911* (19, nr. 4): orgaan van de AR-kiesvereeniging te Bedum en Zuidwolde. Nieuws- en advertentieblad voor de Ommelanden
29 aug. 1923* (31, nr. 35*): orgaan van de AR-kiesvereeniging te Bedum, Zuidwolde en Onderdendam. Nieuws- en advertentieblad voor de Ommelanden
22 okt. 1930* (38, nr. 43*): nieuws- en advertentieblad voor de Ommelanden: anti-revolutionair orgaan van de Vereeniging “De Bedumer”
± 1945: orgaan van de Christelijke persvereniging “De Bedumer”
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
11 apr. 1893-12 juni 1895 (1, nr. 1-3, nr. 6) en 10 juli 1895-26 feb. 1975 (3, nr. 1-80, nr. 9)
niet verschenen 1942-1945
Eigenaar:
Vereeniging “De Bedumer”, uitgaande van de AR-kiesvereeniging te Bedum, Zuidwolde en Onderdendam
Uitgever:
Jan Haan, Groningen
Drukker:
20 juni 1947* (51, nr. 24*): Handelsdrukkerij “Bedumer” fa J. Scholma & Zoon
Plaats van Uitgave:
Bedum
Frequentie:
1 x p/m
1895: 1 x p/w
Oplage:
900
Prijzen:
20 juni 1947* (51, nr. 24*): fl 4,00 p/j
Tekeningen:
-
Redactie:
gegevens ontleend aan de inhoud van het blad en niet aan colofon: A. van Dijken: 11 apr. 1893-mei 1998 (1, nr. 1- )
J.C. Wirtz: 11 apr. 1898-mrt. 1906 (1, nr. 1- )
J. Bomers: 11 apr. 1898-aug. 1896 (1, nr. 1- )
A. Bergsma: aug. 1896-apr. 1899
J. Strikwerda: mrt. 1906-1921
H. Hummelen: 1921-1923
G. Postma: 1923-1 jan. 1929
na 1 jan. 1929 geen vermelding meer
zittingstijd van redacteur J.H. Groothof is niet bekend
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
sgm Fivelnieuws, weekblad voor de gemeenten Loppersum, Stedum en ’t Zandt en va Noorderkrant, weekblad voor de gemeenten Bedum, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer en en ’t Zandt
Autopsie:
PM: 11 apr. 1893 (1, nr. 1)
11 juli 1894 (2, nr. 7)
21 okt. 1903 (11, nr. 43)
15 mrt. 1905 (13, nr. 11)
25 jan. 1911 (19, nr. 4)
29 aug. 1923 (31, nr. 35)
4 jan. 1928 (36, nr. 1)
22 okt. 1930 (38, nr. 43)
12 apr. 1933 (41, nr. 16)
6 jan. 1937 (45, nr. 2)
20 juni 1947 (51, nr. 24)
30 juli 1954 (58, nr. 30)
andere nummers zijn niet gevonden 21
Achtergrond:
ARP
Literatuur:
-
Vindplaats:
-