BNPP

de Brug

Ondertitel:
Orgaan van het Verbond van Christelijk-Letterkundige Kringen in Nederland
Categorie:
II/lectuur
Verschenen:
1 juni 1933-juli 1940 (1, nr. 1-7, nr. 6)
Eigenaar:
Verbond van Christelijk-Letterkundige Kringen in Nederland
Uitgever:
U.M. Holland, Amsterdam
Drukker:
U.M. Holland, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
zie Opwaartse Wegen
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
K. Heeroma: maart 1940*-juli/aug. 1940 (7, nr. 2*-7, nr. 6)
B. van Noort: maart 1940*-juli/aug. 1940 (7, nr. 2*-7, nr. 6)
P.J. Risseeuw: maart 1940*-juli/aug. 1940 (7, nr. 2*-7, nr. 6)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
feb. 1940-juli 1940 (7, nr. 2-7, nr. 6) als bijlage bij Opwaartse Wegen, vervolgens oi Opwaartse Wegen, maar wel met eigen (jaargang)nummering
Autopsie:
UvA: 1940 (7, nr. 2-7, nr. 6) ingebonden in Opwaartse Wegen van dat jaar
KB: maart 1940-juli/aug. 1940 (7, nr. 2-7, nr. 6);de complete verzameling moet als bezit van het Nederlands Letterkundig Museum in de KB aanwezig zijn, maar kon niet worden gevonden
het eerste nummer in PM was onvindbaar
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-