BNPP

Christelijk Militair Blad

Ondertitel:
orgaan van de Nationale Christen Officieren Vereeniging
okt. 1916 (17, nr. 4): maandblad van de Nationale Christen Officieren Vereeniging
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1900-1953 (1-48) (niet verschenen in de periode mei 1940-jan. 1946)
Eigenaar:
Nationale Christen Officieren Vereeniging
Uitgever:
Drukker:
J.H. Witzel
9 mrt. 1910 (10): J. v.d. Burgh
1 aug. 1929 (29): A. Jongejan
1 juli 1939 (40): J. de Longte, Dordrecht
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
4 x p/j
1903 (4): 3 x p/j
1904 (5): 2 x p/j
1905 (7): 4 x p/j
1907 (8): 5 x p/j
juli 1908 (9): 1 x p/m
1930: onregelmatig
juli 1939: 12 x p/j
vanaf 1946 (41) verschijnen de nummers gecombineerd, 1/2, 3/4 enz, ± 6 dubbele nummers p/j
Omvang:
III
1904 (4): II
1905 (5): I
1906 (6): III
1946 (41): II
Formaat:
B
juli 1908: C
1939: A
Oplage:
Prijzen:
juli 1908 (9, nr. 1): leden ƒ 1,50 p/j, niet-leden ƒ 3,00 p/j, losse nummers ƒ 0,10
mrt. 1917 (17): leden ƒ 4,00 p/j (incl. contributie), niet-leden ƒ 3,00 p/j, losse nummers ƒ 0,20
aug. 1939 (40, nr. 2): contributie hoge officieren ƒ 6,00 p/j, kapiteins ƒ 5,00 p/j, 1e en 2e luitenants resp. ƒ 3,50 p/j en ƒ 2,50 p/j, veldpredikers ƒ 3,00 p/j, aspirantleden ƒ 1,00 p/j, buitengewone leden minimaal ƒ 2,50 p/j
mrt. 1946 (41, nr. 3): contributie hoge officieren ƒ 6,00 p/j, kapiteins ƒ 5,00 p/j, 1e en 2e luitenants resp. ƒ 3,50 p/j en ƒ 2,50 p/j, aspirantleden ƒ 1,00 p/j, buitengewone leden minimaal ƒ 2,50 p/j
feb. 1950 (45, nr. 1/2): contributie hoge officieren ƒ 8,00 p/j, kapiteins ƒ 6,50 p/j, 1e en 2e luitenants resp. ƒ 4,50 p/j en ƒ 3,00 p/j, aspirantleden ƒ 1,00 p/j, buitengewone leden minimaal ƒ 3,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
J.C. van Reenen: nov. 1908-okt./nov. 1912 (9, nr. 6-13, nr. 4/5)
18, nr. 2 (aug. 1917): redactie van het orgaan: het hoofdbestuur
D. Meeter: ?-juni 1921 (21, nr. 6)
J.B. Barbas: okt./nov. 1912-juli 1939 (13, nr. 4/5-40, nr. 1)
J. Severijn: juli 1921-juli 1939 (21, nr. 6-40, nr. 1)
B. Geleynse (penningmeester): juli 1939-okt. 1946 (40, nr. 1-41, nr. 8)
W. v.d. Mast: juli 1939-juni 1949 (40, nr. 1-44, nr. 5/6)
J. v.d. Wild: juli 1939-jan/feb. 1949 (40, nr. 1-44, nr. 1/2)
J. Teekens: mrt/apr. 1949-apr. 1950 (44, nr. 3/4-45, nr. 3/4)
M. Vader: mrt/apr. 1951-dec. 1953 (46, nr. 3/4-48, nr. 10)
H.J. Waalwijk, juli/aug/sep 1949-dec. 1953 (44, nr. 7/8/9-48, nr. 10)
Medewerkers:
als zodanig worden leden van het Hoofdbestuur vermeld: J.S.K. Schoch (voorzitter): 1900-? (1-?)
J.J.B. Fanoy: 1900-1908 (1-9)
L.F. Duymaer van Twist: 1900-? (1, nr. 1-?)
J.C. Duburg: juli 1908-nov. 1908 (9-9)
M.S.J. Kempers (secretaris): 1900-1908 (1-9)
J.E. van Schaik (secretaris/penningmeester): juli 1908-? (9-?)
B.L. Hagedoorn: juli 1908-? (9-?)
J.J.C. van Dijk: juli 1908-? (9-?)
van sep/okt. 1911 (12, nr. 3/4) tot apr./juni 1912 (12) worden er in het colofon geen namen vermeld
apr./juni 1912: C.J. v.d. Hegge-Spies: okt./nov. 1912-? (13, nr. 4/5-?)
J.B. Barbas: okt./nov. 1912-juli 1939 (13, nr. 4/5-40, nr. 1)
G.H.A. Grosheide: feb. 1920-? (20, nr. 8-?)
P.L. de Gaay Fortman: feb. 1920-? (20, nr. 8-?)
Th. S. Donner: feb. 1920-? (20, nr. 8-?)
Th. Ziedses des Plantes: juli 1921-? (21, nr. 6-?)
Speciale nummers:
mei 1936 (36, nr. 3): verslag weekend te Woudschoten van de NCOV op 9, 10, 11 mei 1936
Jubileumnr. 50 jaar Nationale Christen Officieren Vereniging, 27 mei 1950 (45)
Bibliografische gegevens:
va Appèl, 1954-
Autopsie:
RUL: 1900-aug. 1947 (1-42, nr. 8)
het aantal nummers dat een jaargang vormt is onduidelijk. Daardoor is niet precies aan te geven welke nummers niet aanwezig zijn. In ieder geval ontbreekt 41, nr. 8 (najaar 1946)
Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum, Delft: juli 1939-apr. 1940 (40, nr. 1-40, nr. 10)
jan. 1946-dec. 1953 (41, nr. 1-48, nr. 10)
ontbreekt: sep/okt 1948, (43, nr. 9/10)
HDC: jan. 1936 (36, nr. 1)
1 juli 1939-1 apr. 1940 (40, nr. 1-40, nr. 10)
jan. 1946-mei 1950 (41, nr. 1-45, nr. 5/6)
mrt/apr. 1951-dec. 1953 (46, nr. 3/4-48, nr. 10)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-