BNPP

Christelijk Schoolblad: onze vacatures

Ondertitel:
-
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
2 jan. 1920-1977 (13, nr. 26/616-68, nr. 42)
niet verschenen 13 aug. 1942-7 juni 1945
Eigenaar:
Bosch en Keuning, Baarn
Uitgever:
Bosch en Keuning, Baarn
Drukker:
Bosch en Keuning, Baarn
Plaats van Uitgave:
Baarn
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
1927 (20): V
1931 (24): VI
1935 (28): IV
1948 (40): III
1957 (48): IV
1959 (51): VI
1960 (52): V
1968 (60): VI 
1972 (64) : V
Formaat:
D
1968 (60, nr. 1): C
Oplage:
5100
jan. 1922 (15, nr. 27/720): 5700
Prijzen:
ƒ 2,50 p/j, buitenland ƒ 3,00 p/j
mrt. 1921 (14, nr. 39/680): ƒ 3,00 p/j, Oost- en West-Indië ƒ 4,00 p/j, buitenland ƒ 5,00 p/j
feb. 1941 (34, nr. 32/1673): ƒ 3,16 p/j, Oost- en West-Indië ƒ 4,20 p/j, buitenland ƒ 5,25 p/j
1948 (40): ƒ 4,70 p/j
1963 (55, nr. 21): ƒ 5,90 p/j
1967 (58, nr. 46): ƒ 7,00 p/j;
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
incidenteel
Redactie:
geen colofon met namen van redactieleden
(herdenkings)artikelen d.d. dec. 1920 (14, nr. 27) en 9 juli 1959 melden: P. Keuning (eindredacteur): 1920
D. Wouters
B. Westera
Constance: 1920-1924
H. J. Emous: 1920-1922
A.J. Drewes: 1920-1922
Mien: 1924-1933
Magistra: 1933-1934
Marijke (=Rie van Rossum): 1934-“na de oorlog”
J. de Rek: 1945, blijkens een bericht op 27 nov. 1969 (61, nr. 18) hoofdredacteur
H. de Vries: 1945-1968
A. Miedema: 1945
Medewerkers:
(herdenkings)artikel d.d. dec. 1920 (14, nr. 27) en incidentele colofons melden: T. Hoekstra: dec. 1920-mei 1926 (14, nr. 27-19, nr. 45)
Joh. D. Keuning: dec. 1920-juli 1929 (14, nr. 27-23, nr. 2)
W.G. van de Hulst: dec. 1920-? (14, nr. 27-?)
K. ter Beeke: dec. 1920-feb. 1922 (14, nr. 27-15, nr. 33)
F.J.J. Buitendijk: feb. 1922-nov. 1923 (15, nr. 33-17, nr. 20)
J.C. Wirtz Czn: feb. 1922-okt. 1923 (15, nr. 33-17, nr. 16)
D. Jansen: okt. 1923-juli 1929 (17, nr. 17-23, nr. 2)
H.T. Oberman: dec. 1923-sep. 1924 (17, nr. 23-18, nr. 8)
J.R. Slotemaker de Bruïne: dec. 1923-juli 1929 (17, nr. 25-23, nr. 2)
C. Tazelaar: dec. 1923-juli 1929 (17, nr. 25-23, nr. 2)
E.H. Bos: feb. 1924-juli 1929 (17, nr. 34-23, nr. 2)
D.J. Baarslag: juli 1929-dec. 1932 (23, nr. 2-26, nr. 23)
A.R.J. Bazuin: juli 1929-dec. 1932 (23, nr. 2-26, nr. 23)
M.J. Leendertse: juli 1929-dec. 1932 (23, nr. 2-26, nr. 23)
J.J. v.d. Meulen: juli 1929-dec. 1932 (23, nr. 2-26, nr. 23)
J.B. Visser: juli 1929-dec. 1932 (23, nr. 2-26, nr. 23)
m.i.v. dec. 1932 (26, nr. 23) worden geen namen van medewerkers meer vermeld
in een herdenkingsartikel d.d. 9 juli 1959 staan foto’s en namen van medewerkers: I. de Jong, D.J. Baarslag, A. Buddingh, Ab Visser, D.A. Vleugel, J. Wedzinga, P. van Duyvendijk, L.H. Stronkhorst, K. Pels, D. Tiemersma, L. Kalsbeek, L. van der Zweep, J. Postema, G. Blankesteijn, W.J. Kabos, P.M. Gerritse, A. Duyser, W.W. Reys, H. Barendregt, L. van Klinken, J. van Keulen, H. Meyer, H.C.M. Valk, A. Weiss, H.P. van Iperen, W.F. Boerefijn, P. Boorsma, D. Blok
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
svv Onze Vacatures,advertentieblad voor de scholen met den Bijbel, 1908-1919 (1-12) en Christelijk Schoolblad, 1894-1919 (1-16), waarbij de jaargangtelling van Onze Vacatures vervolgd wordt;
Autopsie:
HDC: 1920-1969 (13, nr. 26-60, nr. 42)
UvA: 10 juli 1969-18 mei 1977 (61, nr. 1-68, nr. 42)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-