BNPP

de Christelijke Middenstander

Ondertitel:
orgaan van de Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand in Nederland
13 mei 1927*(1a, nr. 1): officieel orgaan van de Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand in Nederland
16 juni 1937(19, nr. 12): officieel orgaan van den Christelijken Middenstandsbond in Nederland
21 mei 1941(23, nr.11): orgaan van den Christelijken Middenstandsbond
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1 mei 1918-okt. 1941* (1, nr. 1-23, nr. 20)
Eigenaar:
Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand in Nederland
16 juni 1937* (19, nr. 12*): Christelijke Middenstandsbond in Nederland
jan. 1941 (23, nr. 1): Christelijke Middenstandsbond, ´s-Gravenhage
Uitgever:
Dagblad en Drukkerij De Standaard, Amsterdam
13 mei 1927* (1a, nr. 1*): Vereeniging van den Christelijken handeldrijvenden en industrieelen middenstand in Nederland, Enschede
29 jan. 1936* (18, nr. 3*): Vereeniging van den Christelijken handeldrijvenden en industrieelen middenstand in Nederland, Zeist
16 juni 1937* (19, nr. 12*): Christelijke Middenstandsbond in Nederland
jan. 1941 (23, nr. 1): Christelijke Middenstandsbond, ´s-Gravenhage
Drukker:
Dagblad en Drukkerij De Standaard, Amsterdam
jan. 1936* (18, nr. 3*): NV Arnhemsche boek-, courant- en handelsdrukkerij, Arnhem
jan. 1938 (20, nr. 1): firma B. Cuperus Azn, De Bilt
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
13 mei 1927* (1a, nr. 1*): Enschede
29 jan. 1936* (18, nr. 3*): Zeist
16 juni 1937* (19, nr. 12*): ‘s-Gravenhage
Frequentie:
2 x p/m
13 mei 1927* (1a, nr. 1*): 1 x p/2w
Omvang:
III
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 2,50 p/j, leden gratis tegen vergoeding van verzendkosten
13 mei 1927* (1a, nr. 1*): ƒ 5,00 p/j
voor leden ƒ 1,00 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
L.C. van der Tas: 1 mei 1918-15 apr. 1919* (1, nr. 1-1, nr. 24*)
H. van Werven: 1 mei 1918-15 apr. 1919* (1, nr. 1-1, nr. 24*)
P. Wielinga: 1 mei 1918-15 apr. 1919* (1, nr. 1-1, nr. 24*)
L. Attema: 1 sep. 1918-7 mei 1941* (1, nr.1-23, nr. 10*)
R. van Maare B.Jzn: 13 mei 1927*-29 jan. 1936* (1a, nr. 1*-18, nr. 3*)
W.G. Scheeres: 13 mei 1927*-7 mei 1941* (1a, nr. 1*-23, nr. 10*)
H. Stap: 29 jan.1936*-16 juni 1937* (18, nr. 3*-19, nr. 12*)
J. Hardenbol: 30 juni 1937-7 mei 1941* (19, nr.13-23, nr. 10*)
J. van Altena: 26 januari 1938-7 mei 1941* (20, nr. 1-23, nr. 10*)
J. van Oostende: 26 januari 1938-7 mei 1941* (20, nr. 1-23, nr. 10*)
A. Bos: 22 feb.1939-7 mei 1941* (21, nr.4-23, nr. 10*)
J.W. Bloemkolk: 22 feb.1939-7 mei 1941* (21, nr.4-23, nr. 10*)
J. den Duyn: 22 feb.1939-7 mei 1941* (21, nr.4-23, nr. 10)
vanaf 21 mei 1941 worden geen namen van redactieleden meer vermeld.
Medewerkers:
J.M.M. van Asch van Wyck: 13 mei 1927*-29 jan. 1936* (1a nr.1*-18, nr. 3*)
H. Bijleveld: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
A. Bos: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
P.S. Gerbrandy: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
J. Kaajan: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
K. Meima: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
J.A. Nederbragt: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
P. Pluyter: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
J.J.R. Schmal: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
J.A. de Wilde: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
R. Woldring: 13 mei 1927*-29 jan. 1936 (1a nr.1-18, nr. 3*)
na 29 jan. 1936 worden geen namen van medewerkers meer vermeld
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
sgm Algemeen Weekblad de Middenstandsbond en Algemeen Weekblad voor den Middenstand en Christelijke Middenstandskrant en va De Nederlandsche Middenstand
de jaargangnummering is op één punt inconsistent: een deel van 1927/28=jaargang 9 i.p.v. jaargang 1
deze wordt daarom hier aangegeven als 1a
Autopsie:
HDC: 13 mei 1927-apr. 1928 (1a, nr. 1-9, nr. 25)
29 jan. 1936 (18, nr. 3)
16 juni 1937-4 juni 1941 (19, nr. 12-23, nr. 12)
KB: 1 mei 1918-15 apr. 1919 (1, nr. 1-1, nr. 24)
NIOD: jan. 1939-dec. 1939 (21, nr. 1-21, nr. 25)
jan. 1941-okt. 1941 (23, nr. 1-23, nr. 20)
het nummer van 1 okt. 1930 (12, nr. 5), in PM aanwezig, is niet geraadpleegd
andere ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-