BNPP

de Christelijke Werkman

Ondertitel:
Orgaan van den Frieschen Bond van Chr. Land-, Tuin- en Zuivel-arbeiders
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
apr. 1920-apr. 1921 (1, nr. 1-2, nr. 1)
Eigenaar:
Friesche Bond van Chr. Land-, Tuin- en Zuivel-arbeiders
Uitgever:
Friesche Bond van Chr. Land-, Tuin- en Zuivel-arbeiders
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 0,75 p/j voor niet-leden
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
IISG: apr. 1920-apr. 1921 (1, nr. 1-2, nr. 1)
ontbreekt: feb. 1921 (1, nr. 11)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-