BNPP

Christen-Democratische Koers

Ondertitel:
Christen-Democratische Beweging
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
feb. 2002-dec. 2002 (12, nr. 1-12, nr. 4)
Eigenaar:
Christen-Democratische Beweging
Uitgever:
Christen-Democratische Beweging, Kampen
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
€ 6,00 p/j
inclusief lidmaatschap: € 9,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A.J. Bakker-Osinga: juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
G.L.O. baron van Boetzelaer: juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
J.G. van der Land (eindredacteur): juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
J.C. Spruyt: juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
R.F.H.P.C. Winkel: juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv: CDA-Koers
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: juni 2002-dec. 2002 (12, nr. 2-12, nr. 4)
ontbreekt: feb. 2002 (12, nr. 1)
Achtergrond:
CDA
Literatuur:
-
Vindplaats:
-