BNPP

de Christenonderwijzer in de openbare school

Ondertitel:
maandblad van de Vereniging van christenonderwijzers aan overheidsscholen (VCOO)
jan. 1978 (35, nr. 1): kwartaalblad van de Vereniging van christenonderwijzers aan overheidsscholen (VCOO)
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
zd 1944-dec. 1984 (1, nr. 1-41, nr. 4)
Eigenaar:
Vereniging van christenonderwijzers aan overheidsscholen en Particuliere Onderwijsinrichtingen op Overheidsstandpunt, ‘s-Gravenhage
Uitgever:
Vereniging van christenonderwijzers aan overheidsscholen en Particuliere Onderwijsinrichtingen op Overheidsstandpunt, ‘s-Gravenhage
Drukker:
sep. 1978 (35, nr. 3): Drukkerij Regterschot, Kampen
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/m
feb. 1974* (31, nr. 1*): 6 x p/j
feb. 1976 (33, nr. 1): 5 x p/j
feb. 1977 (34, nr. 1): 3 x p/j
jan. 1978 (35, nr. 1): 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
M.J. Geudeke: feb. 1974-mrt. 1984 (31, nr. 1-41, nr. 1)
J.H.J. Hamer: feb. 1974-mrt. 1984 (31, nr. 1-41, nr. 1)
D.H. Siebering: feb. 1974-mei 1977 (31, nr. 1-34, nr. 2)
Bestuur-ad interim: juni 1984-dec. 1984 (41, nr. 2-41, nr. 4)
Medewerkers:
Speciale nummers:
sep. 1978 (35, nr. 3): 1918-1978, 60 jaar Vereniging van christenonderwijzers aan overheidsscholen
Bibliografische gegevens:
va Christen zijn in de openbare school
Autopsie:
KB: feb. 1974-dec. 1984 (31, nr. 1-41, nr. 4)
ontbreekt: jan. 1978 (35, nr. 1)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-