BNPP

de Christen-Werkman

Ondertitel:
Orgaan van den Christelijken Besturenbond te Groningen
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
zd 1913-7 jan. 1916 (1, nr. 1-3, nr. 3)
Eigenaar:
Christelijke Besturenbond, Groningen
Uitgever:
Christelijke Besturenbond, Groningen
Drukker:
Firma Bouwman en Venema, Groningen
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
1x p/m
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
ƒ 0,35 p/j, niet-leden ƒ 0,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
E.H. Boekholt: 7 jan. 1916* (3, nr. 3*)
T. Wolthuis: 7 jan. 1916* (3, nr. 3*)
J.B. Visser: 7 jan. 1916* (3, nr. 3*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 7 jan. 1916 (3, nr. 3)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-