BNPP

de Christen-Werkman

Ondertitel:
Weekblad voor het Nederlandsche Volk
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
22 aug. 1885-? (1, nr. 1-?)
Eigenaar:
H. de Hoogh en Co, Amsterdam
Uitgever:
H. de Hoogh en Co, Amsterdam
Drukker:
Snelpersdrukkerij van Is.De Hoogh, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
V
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,90 p/j, losse nummers ƒ 0,03
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
PM: 22 aug. 1885 (1, nr. 1)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-