BNPP

Contact

Ondertitel:
mededelingenblad uitgaande van de C.H.J.-groep “Bolsward en omstreken”
juni 1956 (8, nr. 6): Heel de wereld en heel de kerk, maandblad voor C.H.-jongerenkring Bolsward-Sneek-Franeker
aug/sep. 1960 (12, nr. 7/8): maandblad voor jongeren in Friesland
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
feb. 1948-dec. 1964* (nr. 1-16, nr. 11*)
Eigenaar:
C.H.Jongeren-groep “Bolsward en omstreken”
Uitgever:
C.H.Jongeren-groep “Bolsward en omstreken”, Bolsward
Drukker:
aanvankelijk eigen beheer
apr. 1950* (nr. 21*): A.J. Ozinga, Bolsward
Plaats van Uitgave:
Bolsward
Frequentie:
1 x p/m (vermoedelijk niet meer dan 10 x p/j)
Omvang:
I
Formaat:
B
apr. 1950* (nr. 21*): C
Oplage:
apr. 1949 (nr. 13): 500, apr. 1950 (nr. 21): 1000
apr. 1953 (5, nr. 4): 1500
juni 1956 (8, nr. 6): 2000
Prijzen:
apr. 1950 (nr. 21): ƒ 1,00 p/j
feb. 1957 (9, nr. 2): ƒ 1,50 p/j
juni 1962 (14, nr. 6): ƒ 2,50 p/j
Foto's:
sporadisch
Tekeningen:
Redactie:
S.W. de Jong: feb. 1949*-dec. 1964* (nr. 11-16, nr. 11*)
G.D. Boomsma: apr. 1953* (5, nr. 4*)
H.J. Peters: apr. 1953* (5, nr. 4*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: feb. 1949 (nr. 11)
apr. 1949 (nr. 13)
juni 1949 (nr. 14)
apr. 1950 (nr. 21)
mei 1950 (nr. 22)
apr. 1953 (5, nr. 4)
juni 1956 (8, nr. 6)
jan. 1957-dec. 1964 (9, nr. 1-16, nr. 11) waaraan ontbreekt 10, nr. 6
11, nr. 8, 11
14, nr. 3, 4, 5
15, nr. 6, 11
16, nr. 3, 7;er zijn geen andere vindplaatsen bekend
Achtergrond:
CHU
Literatuur:
-
Vindplaats:
-