BNPP

Correspondentie-blad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap

Ondertitel:
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1872
1878-1899
Eigenaar:
Nederlandsch Onderwijzers-genootschap
Uitgever:
1880: C.L.Brinkman, Amsterdam
1882: J. Swildens, Amsterdam
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
1880: III
1892: II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H.W.Bloem: 1872-1884
J.H. Swildens: 1878-1895
P.Laseur: 1878
D.Hekker jr: 1881
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
verscheen aanvankelijk als bijvoegsel van Maandblad van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap ter Bevordering van Volksopvoeding en Onderwijs
daarvan afgesplitst
Autopsie:
RUL: 1872 en 1878-1895
de jaargangen 1896-1899 in IISG zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
NOG
Literatuur:
-
Vindplaats:
-