BNPP

Evangelie en politiek

Ondertitel:
kwartaalblad voor evangelisch-radicale politiek
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
Eigenaar:
Evangelische Volkspartij
Uitgever:
Evangelische Volkspartij, ‘s-Gravenhage
Drukker:
Dick Willens, Best
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
gratis voor leden en donateurs van de EVP
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A. v.d. Berg: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
B. van Eyle: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
P. Henzen: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
C. Ofman: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
P. Stroband: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv E.V.P. info
va De linker wang
Autopsie:
HDC: mei 1990-mei 1991 (1, nr. 1-2, nr. 2) cpl
Achtergrond:
ESP
Literatuur:
-
Vindplaats:
-