BNPP

Globaal

Ondertitel:
nov. 1972(3, nr. 5): Meldingen uit het hervormde werelddiakonaat
mrt. 1973 (4, nr. 1): –
Categorie:
VI/ontwikkeling
Verschenen:
mrt. 1970-dec. 1982 (1, nr. 1-13, nr. 5)
Eigenaar:
Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk, Utrecht
Uitgever:
Sectie Internationale Hulpverlening van Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk, Utrecht
Drukker:
dec. 1981 (12, nr. 5): Koninklijke Tijl BV, Zwolle
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
5 à 6 x p/j
1973 (4): 2 x p/j
1975 (6): 5 à 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
D
mrt. 1977 (8, nr. 1): B
Oplage:
zd 1971 (2, nr. 1): 500.000
(3, nr. 4): 350.000
Prijzen:
kosteloos voor medewerkers, bijdragers en wervers voor het werelddiakonaat der Nederlandse Hervormde Kerk
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L. van Ginkel: mrt. 1970-zd 1974(1, nr. 1-5, nr. 1)
L. Kisjes: mrt. 1970-zd 1973(1, nr. 1-3, nr. 4)
C. Timmer: mrt. 1970-zd 1974 (1, nr. 1-5, nr. 1)
P.W.A. de Wit: mrt. 1970-zd 1974 (1, nr. 1-5, nr. 1)
T. van Weelie: nov. 1972-zd 1974 (3, nr. 5-5, nr. 1)
D. Papma: zd 1974 (5, nr. 1)
vanaf zd 1974 (5, nr. 1) enige tijd geen vermelding van namen
H. Jansen (eindredacteur): juli 1979-dec. 1980 (10, nr.2-11, nr.5)
J van Doggenaar (eindredacteur): juni 1981-sep. 1981(12, nr.2-12, nr.3)
B van Schaik (eindredacteur): okt. 1981-dec. 1982 (12, nr.4-13, nr. 5)
P van der Harst: dec. 1981 (12, nr.5)
J.van Doggenaar: juni 1980-juni 1981 (11, nr. 2-12, nr. 2)
B. van Schaik: dec. 1981-dec. 1982 (12, nr. 5-13, nr. 5)
Medewerkers:
de in het colofon vermelde medewerkers leveren min of meer regelmatig bijdragen, maar de lijst maakt een wat willekeurige indruk en het heeft ook iets van een duiventil: J. Verkuyl: feb.1979-feb. 1979(10,nr.1-10, nr.1)
T. van Weelie feb. 1979-juni 1981 (10, nr.1-12, nr.2)
J. van Doggenaar: juli 1979-sep. 1982 (10, nr.2-13, nr.3)
E. Eleveld: juli 1979-zd 1980 (10, nr.2-11, nr.4)
J.F.P. Stellingwerf: feb.1979-feb 1982 (10,nr.1 -13, nr.1)
P. van der Harst: dec 1980-dec 1982(11,nr.5-13, nr.5)
H. Jansen: okt 1978-juni 1981(9,nr.4 -12, nr.2)
B. Boer: mei 1982 (13, nr.2)
L. Osinga: sep. 1981-sep. 1982(12, nr.3-13, nr.3)
B. van Schaik: sep. 1982 (13, nr.3)
H. Kleijn-Jonker::mei 1982 (13, nr.2)
G.G.J. van Schaik: 7 feb. 1982 (13, nr.1)
J.Willemse:1 feb 1981 -7 feb. 1982 (12, nr.1-13, nr.1)
W de Visser: sep. 1981 (12, nr.3)
M.H. Broekhuizen: sep. 1981-dec. 1982 (12, nr.3-13, nr. 5)
J.N. Breetvelt: sep. 1981 (12, nr.3)
P.A.C.Douwes: okt. 1981 (12, nr.4)
W. van Laar: sep. 1981 (12, nr.3)
E.H. Groeneveld: juni 1981 (12, nr.2)
C. Winter: juni 1981 (12, nr.2)
G.Th.Rothuizen: 1 feb. 1981 (12,. nr.1)
C. van Duinen: zd.1980-zd. 1980(11, nr.2-11, nr.4)
T. Eikelboom: zd. 1980 (11,nr.4)
Speciale nummers:
zd 1970 (1, nr. 4): medische zending
zd 1972 (3, nr. 4): medische zending en werelddiakonaat
zd 1972 (3, nr. 5): actiebegeleiding “Kom over de brug 1972”
zd okt.1975 (6, nr.3): Helpen zonder grenzen
feb. 1976 (7, nr. 1): Wat komt er uit?
aug 1976 (7, nr. 2): medische zending en werelddiakonaat
nov/dec 1976 (7, nr. 4): interkerkelijke uitgave t.b.v. Latijns Amerika-actie Solidaridad
jan.1977 (8, nr. 1): aan armen het evangelie
feb.1978 (9, nr. 1): collecte werelddiakonaat
mei 1978 (9, nr. 2): 2% actie
11 juni 1978: inzet of afkoop, brochure jeugdwelzijn/ kinderbescheming
sep.1978 (9, nr. 3): medisch werk in de wereld;okt.1978 (9,nr. 4): collecte werelddiakonaat
feb.1979 (10, nr. 1): 1e zondag van februari, zondag v.h. werelddiakonaat
sep 1979 (10, nr. 3): collecte medische zending in de wereld
okt.1979 (10, nr. 4): oktober-collecte werelddiakonaat
dec.1979 (10, nr. 5): december-collecte voor Solidaridad
3 feb.1980 (11, nr. 1): zondag v.h. werelddiakonaat
zd (“okt”) 1980 (11, nr. 4): werelddiakonaat collecte 12 okt.
dec. 1980 (11, nr. 5) december-collecte Solidaridad
1 feb. 1981 (12, nr. 1): “Zondag voor het werelddiakonaat 1981” gezamenlijke uitgave met het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Leusden en de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen, Utrecht
juni 1981 (12, nr. 2): Zuid-Afrika
sep.1981 (12, nr. 3): verdeling van medicijnen in de wereld
dec. 1981 (12, nr. 5): Vechten voor voedsel,december-actie voor Solidaridad
7 feb. 1982 (13, nr. 1): gezamenlijke uitgave met het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Leusden en de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen, Utrecht met de titel “Zondag voor het werelddiakonaat
mei 1982 (13, nr. 2): Honger is onrecht
sep. 1982 (13, nr. 3): gezamenlijke uitgave met het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Leusden t.b.v. medische zending
okt.1982 (13, nr. 4): Honger is onrecht, uitgave Gen.Diakon.Raad v.d. Ned.Herv.Kerk
dec.1982 (13, nr. 5): vechten voor voedsel, decemberactie voor Solidaridad
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
KDC: mrt. 1970-dec. 1982 (1, nr. 1-13, nr. 5)
ontbreekt: 1974 (5, nr. 2)
1975 (6, nr. 1, 2, 3, 4, 5)
1976 (7, nr. 1, 2, 3, 5)
1977 (8, nr. 1, 4, 5?)
1978 (9, nr. 1, 2)
1979 (10, nr. 5?)
1980 (11, nr. 1, 3, 4, )
1981 (12, nr. 3, 4)
1982 (13, nr. 1, 2)
KB: 1975 (6, nr. 3)
feb.1976 (7, nr.1) aug.1976 (7, nr.2)
jan 1977 (8, nr.1);mei 1977 (8, nr.2);okt.1977 (8, nr.3)
nov. 1977 (8, nr.4)
feb.1978 (9, nr.1);mei 1978 (9, nr. 2)
okt. 1978 ( 9, nr.4)
dec.1978 ( 9, nr.5)
feb. 1979 (10, nr.1)
juli 1979 (10, nr. 2)
sep. 1979 (10, nr. 3)
okt.1979 (10, nr.4)
dec. 1979 (10, nr.5)
feb. 1980 (11, nr. 1)
zd 1980 (11, nr. 2)
zd 1980 (11, nr. 3)
okt. 1980 (11, nr.4)
dec. 1980 (11, nr.5)
feb. 1981 (12, nr. 1)
juni 1981 (12, nr. 2)
sep. 1981 (12, nr.3)
okt. 1981 (12, nr.4)
dec. 1981 (12, nr.5)
feb. 1982 (13, nr.1)
mei 1982 (13, nr. 2)
sep.1982 (13, nr.3)
okt.1982 (13, nr.4)
dec.1982 (13, nr. 5)
in totaal ontbreekt: 5, nr. 2
6, nr. 1, 2, 4, 5
7, nr. 3, 5
8, nr. 5
9, nr. 3
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-