BNPP

Gustaaf-Adolf

Ondertitel:
Tafereelen en berichten uit de geschiedenis der protestantsche kerk in onze dagen. Uitgegeven door en ten voordeele van de Nederlandsche Gustaaf-Adolf-vereeniging
juni 1904: Tafereelen en berichten uit de geschiedenis der protestantse kerk in onze dagen. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door en ten voordeele van de Nederlandsche Gustaaf-Adolfvereeniging
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1869-1914 (13-58)
Eigenaar:
Nederlandsche Gustaaf-Adolf-vereeniging, Leiden
Uitgever:
Jac. Hazenberg Corns.zoon, Leiden
1871 (15): W.T. Werst (Jac. Hazenberg Corn.zoon, Leiden)
1880 (24): S.C. van Doesburgh, Leiden
Drukker:
Boekdrukkerij A.W. Sijthoff, Leiden
1871 (15): J.J. Groen, Leiden
1872 (16): Boekdrukkerij van L. van Nifterik Hz., Leiden
1873 (17): J.J. Groen, Leiden
1904: Eduard IJdo, Leiden
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
II
jan. 1874: III
jan. 1898: II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,80 p/j, losse nummers: ƒ 0,25
jan. 1873: ƒ 1,90 p/j, losse nummers ƒ 0,30
1904: leden der Nederlandsche Gustaaf-Adolf-vereeniging ƒ 1,00 p/j, niet-leden ƒ 1,80 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
L.J.F. Jansen: jan.1869-feb. 1869
C. Krabbe: jan. 1869-feb. 1875
J.H. Maronier: jan. 1869-okt. 1893
L.W.E. Rauwenhoff: 1869-1888
H.G. Hagen: aug. 1883-mei 1889
H.C. Rogge: 1869-1873
H. Obreen: 1869-1879
J.A. van Hamel: 1869-1879
H.F.C. Gerlings: 1872-1891*
E.C. Segers: 1874-1880
C.P. Tiele: 1879-1881
S.H.J. de Wolff: 1879-1891*
C.J. Van Ketwich: 1881-1891*
W.B. Bergsma: 1883
J. Offerhaus Lzn: 1884-1891*
C.A. Evelein: 1884-1891*
E. van den Brandeler: 1888-1891*
C.G. Chavannes: 1889-1891*
de wijze van binden is zodanig dat niet altijd correcte gegevens over redactieleden en hun zittingsperiode kunnen worden verkregen
overigens is ook het onderscheid tussen redactieleden en medewerkers niet altijd helder
aangenomen mag worden dat de redactie bij het hoofdbestuur van de vereniging lag
Medewerkers:
Speciale nummers:
juni 1886: Maarten Luther
apr. 1893: Calvijn en het Calvinistisch levensbesef
Bibliografische gegevens:
vv: Tafereelen en berigten uit de geschiedenis der Protestantsche Kerk in onze dagen
door de wijze van binden zijn gegevens over redactie en medewerkers mogelijk verloren gegaan
Autopsie:
RUU: 1867-1914
ontbreekt: vierde aflevering 1880
eerste aflevering 1881
juni 1892-aug. 1892 en sep. 1902
VUA: 1869-1891 (13-32)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-