BNPP

Hervormd Gelderland

Ondertitel:
Kwartaaluitgave van het Provinciaal kerkelijk Bureau van de Nederlandse Hervormde Kerk in Gelderland
mrt. 1992 (19. nr. 1): Kwartaalblad van de Provinciale Kerkvergadering van Gelderland van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar organen van bijstand
Categorie:
III/nieuws
Verschenen:
mrt. 1987-okt. 1999 (14, nr. 1-26, nr. 2)
Eigenaar:
Nederlandse Hervormde Kerk, Provinciaal kerkelijk Bureau te Gelderland
later: Provinciale Kerkvergadering van Gelderland
Uitgever:
Nederlandse Hervormde Kerk, Provinciaal kerkelijk Bureau te Gelderland, Arnhem
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Arnhem
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
D
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
A.M. Booij: mrt. 1987-mrt. 1995 (14, nr. 1-22, nr. 1)
N. Vizee-de Kruik: mrt. 1987-juni 1993 (14, nr. 1-20, nr. 2)
B.G. Ornee-Bosch: mrt. 1987-sep. 1987 (14, nr. 1-14, nr. 2)
D. Kronenburg-Meulenkamp: mrt. 1987-sep. 1998 (14, nr. 1-25, nr. 3)
A. Romein: mrt. 1987-mrt. 1997 (14, nr. 1-24, nr. 1)
A. Peters: mrt. 1987-okt. 1999 (14, nr. 1-26, nr. 2)
E. Kerkkamp: mrt. 1987-okt. 1999 (14, nr. 1-26, nr. 2)
E.P.M. Duvenkamp: feb. 1988-sep. 1992 (15, nr. 1-19, nr. 3)
E. Sieders-Bloem: feb. 1988-sep. 1998 (15, nr. 1-25, nr. 3)
W.P. van der Aa: dec. 1997-apr. 1999 (24, nr. 3-26, nr. 1)
M. Bongers: dec. 1997-feb. 1998 (24, nr. 3-25, nr. 2)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
vv Hervormd Gelders Nieuws
va RDC Gelderland (Regionaal Diensten Centrum)
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: mrt. 1987-okt. 1999 (14, nr. 1-26, nr. 2)
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-