BNPP

Hervormd Utrecht

Ondertitel:
weekblad der Ned. Hervormde Gemeente
9 juli 1965 (21, nr. 1): weekblad der Hervormde Gemeente
27 juni 1986 (42): veertiendaags periodiek van de Hervormde Gemeente te Utrecht
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
29 juni 1945-heden= 13 dec. 1991 (1, nr. 1-47, nr. 13)
Eigenaar:
Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht
Uitgever:
Stichting in opdracht van de Bijzondere Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht, Utrecht
Drukker:
Drukkerij H.J. Smits, Utrecht
9 feb. 1962 (17, nr. 32): fa. Den Boer & Smits, Utrecht
jan. 1968 (23, nr. 27): P. den Boer, Utrecht
25 dec. 1969 (25, nr. 25): de Boer-Cuperus, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1x p/w (niet in vakantieperioden)
27 juni 1986 (42, nr. 1): 1x p/2w
Omvang:
I
21 feb. 1947 (2): II
4 juli 1947 (3): VI
juli 1948 (4): VI
27 juni 1986 (42): V
Formaat:
C
Oplage:
10.000
1948 (4): 13.000
4 juli 1952 (8): 10.000
heden=1991 (47): 3400
Prijzen:
ƒ 5,20 p/j
9 mrt. 1951 (6, nr. 37): ƒ 6,75 p/j
4 jan. 1957 (12, nr. 27): ƒ 7,80 p/j
14 juni 1963 (18, nr. 50): ƒ 10,40 p/j
28 mrt. 1969 (24, nr. 39): ƒ 13,00 p/j
1 jan. 1974: ƒ 20,00 p/j
18 apr. 1980 (35, nr. 43): ƒ 35,00 p/j
ƒ 40,00 steunabonnement
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
namen van redactieleden worden slechts sporadisch, meestal bij optreden of aftreden, vermeld
onderstaande gegevens zijn voornamelijk buiten het colofon om verworven en niet altijd betrouwbaar: B. van Ginkel: 29 juni 1945-14 feb. 1947 (1, nr. 1-2, nr. 33)
C.M. van Endt: 29 juni 1945-11 aug. 1972 (1, nr. 1-28, nr. 7/8)
W.J. Lubbers: 29 juni 1945-1 jan. 1965 (1, nr. 1-20, nr. 26)
H.C. Weiland (hoofdredacteur): 29 juni 1945-1 jan. 1965 (1, nr. 1 -20, nr. 26)
J. van Staveren (secretaris): 29 juni 1945-29 aug. 1986 (1, nr. 1-41, nr. 51/52)
C. Brouwer: 14 feb. 1947-12 aug. 1966 (2, nr. 33-22, nr. 7)
C.P. van Andel: 7 okt. 1966-4 okt. 1968 (22, nr. 15-24, nr. 14)
S. Gerssen: 8 jan. 1965-21 jan 1966 (20, nr. 27-21, nr. 29) en 14 nov. 1986-1 sep. 1989 (42, nr. 11-45, nr. 7)
M. Groenenberg: 8 jan. 1965-8 jan. 1982 (20, nr. 27-38, nr. 24)
G.M. Spelberg: 8 jan. 1965-24 mei 1968 (20, nr. 27-23, nr. 47)
A. van Es: 4 apr. 1969-18 juni 1971 (24, nr. 40-26, nr. 51)
H.J. Koerts: 4 apr. 1969-12 juli 1974 (24, nr. 40-zj, nr. 1 en 2)
M.G.L. den Boer: 5 mrt. 1971-29 aug. 1986 (26, nr. 36-41, nr. 51/52)
J. v.d. Werf: 4 feb. 1972-5 okt. 1979 (27, nr. 32-zj, nr. 15)
J.M. Beker-van Royen: 13 okt. 1972-5 sep. 1975 (28, nr. 16-31, nr. 10)
A. van Zon-Schmidt: 9 dec. 1977-27 mrt. 1981 (33, nr. 25-37, nr. 38)
C.W. Klein Obbink-Meyerman: 27 mrt. 1981-10 okt. 1984 (37, nr. 38-40, nr. 16)
J.M. v.d. Steen: 5 sep. 1986-2 feb. 1990 (42, nr. 1-45, nr. 18)
J.C. Fokkers-de Jong (secretaris): 5 sep. 1986-23 feb. 1990 (42, nr. 1-45, nr. 19)
J. Kronenburg (voorzitter): 5 sep. 1986-heden (42, nr. 1-47, nr. 13)
E. Roemers (eindredacteur): 5 sep. 1986-heden (42, nr. 1-47, nr. 13)
W. Aantjes: 16 okt. 1987-heden (43, nr. 10-47, nr. 13)
C. Ludikhuize: 10 nov. 1989-heden (45, nr. 12-47, nr. 13)
N. van Hemert: 16 feb. 1990-heden (45, nr. 19-47, nr. 13)
R. Takken (secretaris): 2 mrt. 1990-heden (45, nr. 20-47, nr. 13)
D. Nieuwenhuys (correcties): 2 mrt. 1990-heden (45, nr. 20-47, nr. 13)
W.S. Duvekot: 31 mei 1991-heden (46, nr. 25-47, nr. 13
Medewerkers:
alle predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk van Utrecht
W. Barnard, zd, zj, (41, nr. 51/52)
Speciale nummers:
naast de gebruikelijke Kerst- en Paasnummers
1 juli 1955 (10, nr. 52): jubileum nummer, Hervormd Utrecht 10 jaar
1 juli 1960 (15, nr. 53): jublileum nummer 1945-1960
25, nr. 43/44: jubileumnummer
19 jan. 1979 (34, nr. 31): propaganda nummer
5 okt. 1979 (35, nr. 15): overlijden ds. J.v.d.Werf
21 juni 1985 (40, nr. 51/52): jubileum nummer, 40 jaar Hervormd Utrecht
25 juni 1971 (26, nr. 52): geboortedag Dr.O. Noordmans 18 juli 1871
12 jan. 1973 (28, nr. 28): taak van de kerkvoogdij: kerkappèl 1973 “Trouw moet blijken” 18 jan. 1974 (29, nr. 28): speciaal nummer met het oog op kerkbalans 1974
Bibliografische gegevens:
19 juni 1945 vv: het Predikbeurtenblad (1887-1945)
Autopsie:
RUU: 1945-1966 (1-21)
GAU: 1965/66-dec. 1991
ontbreekt: 30, nr. 51/52
33, nr. 7
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-